23-04-2024

Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Turistički kompleks Zavala” do 13. maja

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Turistički kompleks Zavala" Opština Budva i Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, počela je 17. aprila, a održaće se do 13. maja, u organizaciji Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.


Printscreen: Nacrt Plana, UP Zavala, izmjene i dopune

Kako su saopštili iz Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti na arhivu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica, radnim danima u terminu od 8 do 13. sati, zaključno sa 13. majem.

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Budva organizovati javnu prezentaciju Nacrta Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Turistički kompleks Zavala" Opština Budva, 30. aprila od 11 do 13 sati u Akademiji znanja u Budvi.

Nacrt planskog dokumenta dostupan je na sajtu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na sljedećem LINKU.