30-04-2024

Održana javna prezentacija Nacrta izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Turistički kompleks Zavala” u Budvi

U organizaciji Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, danas je održana Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Turistički kompleks Zavala", Opština Budva u prostorijama Akademije znanja.


Foto: PrintScreen

Rukovodilac izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Turistički kompleks Zavala" Mladen Krekić je za TV Budva istakao da je riječ o planu koji je pokrenut prije četiri godine, te da je to sanacioni plan koji za cilj ima reparaciju devastiranih prostora.

“Ove rasprave služe da bi ljudi komunicirali. Mi smo turistička destinacija i ne možemo ostaviti devastirane prostore da ostanu takvi kakvi jesu, već ih dorađujemo kako bi bismo dobili prave turističke destinacije. Imamo prethodnog vlasnika koji je nešto izgradio, a zahvaljujući sadašnjem to je postala neka elitna zona. Diskusija prethodnog vlasništva je pravna stvar i ja kao planer ne mogu da ulazim u tu diskusiju dublje od onog što sam dobio u vidu dokumenta. Javna rasprava služi da bi se napravio razgovor i da bi se poboljšala ta neka vizija. Ovdje se radi o konkretnim stvarima, a to su sanacija prostora i valorizacija elemenata koji se tu nalaze”, kazao je on.

Iz Opštine su istakli da je data saglasnost na planski dokument, te da će sve primjedbe i sugestije biti dostavljene obrađivaču istog.

“Od Ministarstva očekujemo zakazivanje sastanka, a prva stvar koja mora da se deiniše jeste da li se radi o turističkom ili o stambenom naselju. Zatim, da li su postojeći kapaciteti prikazani na tačan način, kao i na koji način je izvršeno premještanje postojećih kapaciteta sa nekadašnjeg jedra. Takođe, tu je i problem investicionih kupališta koja se nalaze uz samu Zavalu i koja nisu tretirana planskim dokumentom, kao i problem zelenih površina koje se sad pojavljuju na samom rtu, o čemu su predstavnici građana iznijeli svoje negodovanje, kao i brojna druga pitanja", objasnila je predstavnica Opštine.