05-04-2021

Pred disciplinskom najviše službenika Uprave policije

U izvještaju koji je Vlada usvojila 1. aprila piše da je bilo ukupno 137 predmeta, a da je 69 stiglo iz UP.

Pred disciplinskom najviše službenika Uprave policije | Radio Televizija Budva

Ilustracija, Foto: Pixabay

Protiv 93 državna službenika prošle godine izrečena je novčana kazna, dok je jednom prestao radni odnos - rezultati su rada Disciplinske komisije.

To se navodi u izvještaju koji je Vlada usvojila 1. aprila.

Disciplinsku komisiju imenuje Vlada, a njena nadležnost je da odlučuje o disciplinskoj odgovornosti za teže povrede službene dužnosti, pokrenutih odlukama starješina organa.

U izvještaju se navodi da je komisija ukupno u radu imala 251 predmet, da je od 1. januara do 31. decembra 2020. primila novih 134, postupala u izvršenju presuda Upravnog suda u ponovnom postupku u još tri predmeta.

“Što ukupno čini 137 predmeta iz 2020”, piše u dokumentu.

U tih 137 predmeta, kako se navodi, više od polovine stiglo je iz Uprave policije - 69 i dva na ponovni postupak. Ostali predmeti su od Uprave za izvršene krivičnih sankcija (19), Uprave za šume (šest i jedan ponovni postupak), Opštine Budva (šest), Uprave carina i Služba zaštite i spasavanja Glavnog grada (pet), Ministarstva vanjskih poslova i beranske Komunalne policije (tri)...

“U izvještajnom periodu Disciplinska komisija je zbog opštepoznate situacije izazvane pandemijom koronavirusom, intenzivno radila i preduzimala sve aktivnosti u otežanim uslovima, kako bi blagovremeno postupala i okončala postupke u roku predviđenom zakonom... bio je veliki broj odlaganja rasprava, a sve zbog odsustva stranaka i drugih učesnika u postupku, zbog bolesti izazvane koronavirusom”, navodi se, između ostalog, u dokumentu.

Kada je u pitanju Zakon o vanjskim poslovima, službenicima su, na primjer, stavljene na teret izjava i saopštenja bez odobrenja ministra vanjskih poslova ili lica koje on ovlasti.

Devet predmeta bilo je zbog težih povreda Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčanih kazni i mjera bezbjednosti, koje uključuju unošenje ili pokušaj unošenja u Upravu stvari čije unošenje nije dozvoljeno, samovoljno napuštanje mjesta određenog za vršenje poslova obezbjeđenja, odbijanje, neizvršavanje ili omalovažavanje naređenja...

Kada su u pitanju teže povrede propisane Zakonom o unutrašnjim poslovima, desetine predmeta odnose se na ponašanje suprotno Kodeksu policijske etike, nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera za bezbjednost lica, imovine i povjerenih stvari, ali i slučajeve davanja podataka neovlašćenim licima.

Disciplinska komisija nije utvrdila odgovornost za 14 službenika i oni su oslobođeni odgovornosti, obustavljen je postupak protiv njih 11 zbog odustanka donosioca odluke o pokretanju disciplinskog postupka, a donijeta su i rješenja o obustavljanju postupka zbog zastarjelosti vođenja disciplinskog postupka protiv 87 službenika.

Ažurnost Disciplinske komisije uslovljena je efikasnošću rada državnih i drugih organa kao podnosioca odluke o pokretanju disciplinskog postupka, a prije svega blagovremenim dostavljanjem valjane odluke o pokretanju disciplinskog postupka, kao i dostavljanje potrebnih dokaza, a što je od uticaja na pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja i donošenje pravilne i zakonite odluke u razumnom roku.

“Naime, vrlo često odluka o pokretanju disciplinskog postupka ne sadrži pravilnu i potpunu identifikaciju bića povrede, odnosno podatke o načinu, mjestu i vremenu izvršenja povrede, što otežava rad Disciplinske komisije, zahtijeva dodatno vrijeme za upućivanje zahtjeva za uređenje odluke, što dodatno komplikuje postupak koji je po prirodi stvari hitan, pa u tom smislu predlažemo da se na državnom nivou za sve subjekte - donosioce odluka - obrađivače istih, organizuje dodatno usavršavanje, obuke ili radionice, u cilju što valjanijeg i zakonitijeg sačinjavanja odluka o pokretanju disciplinskog postupka, kako bi se kompletan disciplinski postupak i postupanje u istom učinio što efikasniji i brži”, navodi se u dijelu izvještaja o radu koji se odnosi na probleme u radu.


Izvor: Vijesti