14-01-2023

Predvidiv poslovni ambijent uslov za privlačenje investicija

Predvidiv i transparentan poslovni ambijent, zasnovan na vladavini prava i poštovanju zakonskih okvira i procedura, je uslov za privlačenje investicija iz razvijenih zemalja, rekla je predsjednica Američke privredne komore (AmCham) Svetlana Vuksanović.7

Predvidiv poslovni ambijent uslov za privlačenje investicija | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Vuksanović je, u razgovoru za Vijesti, rekla da je samo takav ambijent garancija privlačenja i zadržavanja renomiranih američkih i drugih stranih investitora.

Upitana kako ocjenjuje aktuelnu poslovnu klimu u Crnoj Gori imajući u vidu političku nestabilnost, ona je kazala da pravna i politička nesigurnost nesporno djeluje demotivišuće na investitora.

”Naš zadatak kao društva, koje teži prosperitetnim ekonomijama, jeste da se obezbijedi adekvatno okruženje i konstruktivni dijalog”, rekla je Vuksanović.

Kako je saopštila, politička neizvjesnost direktno utiče i na nedostatak inicijativa za nove projekte, jer raste nepovjerenje kod investitora usljed neadekvatnog planiranja, finansiranja, kao i čestih izmjena personalnih rješenja na pozicijama koje su važne u procesu donošenja odluka.

Vuksanović je kazala da AmCham prepoznaje taj problem, dodajući da članice već konstatuju da će nepredvidiva politička situacija imati dugoročno negativne posljedice kroz smanjenje stranih investicija.

“Što će biti adresirano kroz sljedeći Izvještaj o poslovnom ambijentu koji ćemo uskoro objaviti”, dodala je Vuksanović.

Ona je navela da donosioci odluka moraju održavati blagovremen, konstruktivan i transparentan dijalog sa privatnim sektorom, kako se realizovale investicije od nacionalnog interesa.

”Zato je nova platforma Američke privredne komore “Rule of Dialogue /”Vladavina dijaloga"/, koja je lansirana u godini na izmaku, dobra osnova za saradnju, jer ima za cilj upravo da se biznis zajednica uključi u donošenje odluka kroz kontinuiran i pravovremen dijalog i prirodan je nastavak aktivnosti na tu temu koje AmCham izvršna kancelarija implementira već godinama”, rekla je Vuksanović.

Ona je kazala da kroz platformu sarađuju sa sedam ministarstava u Vladi i drugim organima uprave, jer smatraju da samo bolja saradnja između državnih organa i privrede može stvarati predvidiv poslovni ambijent koji afirmiše jednake uslove za sve aktere na tržištu.

Kako je saopštila, AmCham želi da programom “Rule of Dialogue” pomogne u uspostavljanju koordinisane saradnje između biznis zajednice i donosilaca odluka koja će učiniti da se kompleksni problemi riješe na strukturiran način i uspostave standardi za rješavanje budućih.

Prema riječima Vuksanović, svakodnevno dobijaju veliki broj informacija o izazovima sa kojima se biznis sektor susreće, pa kontinuirano predlažu na koji način oni mogu da se prevaziđu.

“Ključni preduslov je saradnja i kontinirani dijalog, kako bi se stvorio sistem politika i mjera koje oslikavaju predvidivu i transparentnu politiku, privlačnu za investitore”, naglasila je Vuksanović.

Ona je kazala da se ključne barijere u poslovanju postale manje-više hronične a odnose se najvećim dijelom na suzbijanje sive ekonomije, nelojalnu konkurenciju, nedovoljan nivo ulaganja u IT sektor, gdje postoji ogroman potencijal, kao i nedovoljno usmjeravanje mladih na vještine koje su tražene na tržištu rada.

”Smatramo da je nelojalna konkurencija, proizvedena neformalnom ekonomijom, ozbiljna prepreka koja negativno utiče na poslovno okruženje u Crnoj Gori”, rekla je Vuksanović.

To je, kako je pojasnila, uzrokovano nejednakom primjenom zakona, neadekvatnim zakonodavnim okvirom, nedovoljnim inspekcijskim kadrom i slabom koordinacijom između relevantnih državnih institucija.

Kako je dodala, nivo ulaganja u IT sektor je nedovoljan za podsticanje i razvoj konkurentnosti, čak je i među najmanjima u regionu, a daleko je ispod prosjeka Evropske unije.

Prema njenoj ocjeni, potrebno je da Vlada prepozna potencijal ove privredne grane, te usvoji adekvatne finansijske mjere podrške IT sektoru, kako bi postao katalizator razvoja inovativne privrede, te osnažio i tradicionalne privredne grane.

“Uz to, moramo sprovesti korjenite reforme sistema obrazovanja, kroz modernizovanje obrazovnih programa i načina učenja u obrazovnim institucijama, kako bi se premostila neusklađenost između tražnje i ponude radne snage na tržištu rada”, navela je Vuksanović.

Ona je navela da je udio sive ekonomije je i dalje na veoma visokom nivou, značajno višem u odnosu na evropske zemlje i da je potrebno da državni aparat prepozna borbu protiv sive ekonomije kao svoj prioritet, u cilju stabilizacije javnih finansija.

Kako je istakla, AmCham godinama ukazuje da je potrebno revidirati rješenja propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor, kako bi se omogućilo sprovođenje kontrole i sankcionisanje onih subjekata koji nisu registrovani, a obavljaju privrednu djelatnost.

“Privrednici koji regularno posluju i redovno ispunjavaju svoje obaveze prema državi su u neravnopravnom položaju u odnosu na one koji posluju u sivoj zoni”, kazala je Vuksanović.

Ona je navela da posebno treba imati u vidu upotrebu roba koje nijesu prošle adekvatne provjere, jer svako prometovanje neregistrovane robe ili pružanje neregistrovanih usluga nosi rizik po javno zdravlje.

Kako je dodala, naročitu pažnju treba posvetiti sve učestalijoj prodaji preko društvenih mreža, odnosno interneta, gdje robu i usluge nude neregistrovani trgovci.

“Takvom kupovinom građani ne samo da učestvuju u sivoj ekonomiji, već se i odriču svojih potrošačkih prava”, pojasnila je Vuksanović.

Ona je navela da AmCham kontinuirano ukazuje da je neophodno povećati kapacitet i efikasnost rada inspekcijskih službi, kao osnovne karike između politika koje Vlada donosi i onih koji te politike treba da primjenjuju.

”Postoji ozbiljan institucionalni problem u vidu nedostatka inspekcijskog kadra, koji treba pod hitno rješavati, budući da država mora pojačati kontrolu svih mogućih štetnih ponašanja, a potom se dobar rad na terenu mora ispratiti adekvatnim i kaznama od pravosudnih organa”, zaključila je Vuksanović.