15-03-2023

Preko 100 sudija, tužitelja i drugih stučnjaka iz Zapadnog Balkana prisustvuje konferenciji o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom

Preko 100 sudija, tužitelja, profesora i drugih stručnjaka iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske i Italije okupilo se danas u Sarajevu povodom konferencije “Učinkovito oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom u Zapadnom Balkanu” koju organizuju AIRE centar i Regionalna antikorupcijska inicijativa, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Preko 100 sudija, tužitelja i drugih stučnjaka iz Zapadnog Balkana prisustvuje konferenciji o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom | Radio Televizija Budva

Foto: AIRE centar

Korupcija i organizovani kriminal i dalje predstavljaju jedan od najrasprostranjenijih i najistrajnijih izazova vladavini prava Zapadnog Balkana, te oduzimanje nezakonito stečene imovine, kao dio krivičnog procesa, jedno je od najefikasnijih sredstva borbe protiv ovih zločina, budući da se tim putem sankcionišu krivična djela, ali i odvraća od takvih radnji u budućnosti, time što se oduzimanjem ilegalno stečenog profita počiniteljima šalje jasnu poruku da se zločin ne isplati.

“Čast nam je okupiti tako velik broj stručnjaka iz regionalnih sudova, tužilaštva i drugih institucija čiji rad doprinosi oduzimanju nezakonito stečene imovine. Iz godine u godinu, ovi susreti pokazuju koliko toga možemo uraditi zajedno, budući da su oni prilike za planiranje i dogovaranje zajedničkih koraka i regionalne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Zapadni Balkan je ostvario ogroman napredak u usvajanju zakonodavstva o oduzimanju imovinske koristi, ali prilikom njihove provedbe i dalje uočavamo značajne probleme. Uprkos tome što se ova tema nalazi na političkom dnevnom redu svih jurisdikcija u regionu, niti jedna od zemalja regiona nije sačinila posebnu strategiju o oduzimanju imovinske koristi, čime bi se ona predstavila kao cilj državne politike, već to pitanje predstavlja aspekt raznih strategija. Pored toga, neophodno je nastaviti unapređivati kapacitet policije i tužilaštava koji provode finansijske istrage, budući da se trenutno suočavamo sa problemom nedostatka kapaciteta i veština, ne samo u okviru specijalizovanih jedinica, već i u organima zaduženim za istraživanje i gonjenje krivičnih dela”, kazala je Nevena Kostić, projekt menadžerica AIRE centra.

“Ipak, zemlje regiona su pokazale spremnost da se bave ovim problemima, a pojedini uspesi znatno su ih izdvojili ispred mnogih drugih regiona u svetu. Pa tako, na političkom nivou sve zemlje Zapadnog Balkana prepoznale su potrebu formiranja organa za oduzimanje imovinske koristi te su čvrsto fokusirane na taj cilj, premda se nalaze u raznim fazama. Pored toga, prepoznata je mogućnost upotrebe trajno oduzete imovinske koristi, koja se ne iskoristi za naknadu štete oštećenih, za društveno korisne ciljeve, a Albanija i Srbija su već pokazali kako je to moguće sprovesti u praksi”, dodala je Kostić.
Posebne istražne mjere i financijske istrage, društveno korisna uporaba oduzete imovine i kripto imovina samo su neke od tema o kojima će praktičari imati priliku razgovarati u okviru ove konferencije.

“Učesnici će se upoznati s najnovijim istraživanjima i informacijama vezanim za oduzimanju imovinske koristi na Zapadnom Balkanu, o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava o imovini koja je proizašla ili se vezuje uz krivična djela, o društveno korisnoj upotrebi oduzete imovine te kripto imovini. Projekt i mreža praktičara vodeći su primjer najbolje regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi, a Regionalna antikorupcijska inicijativa nastavit će ih podržavati u njihovim naporima u prevenciji i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”, kazala je Desislava Gotskova, šefica sekretarijata Regionalne antikorupcijske inicijative.

Pored toga, na ovom događaju predstavljena su i najnovija istraživanja o dobrim praksama oduzimanja i korištenja nezakonito stečene imovine. Pa tako, publikacija "Društveno korisna uporaba oduzete imovine" ističe prednosti i mogućnosti korištenja ove imovine za društveno korisne ciljeve, a posebno za potrebe žrtva teških zločina. Pored toga, publikacija "Posebne istražne (dokazne) radnje kao integralni dio finansijskih istraga krivičnih (kaznenih) djela korupcije i organiziranog kriminala" donosi pregled posebnih istražnih radnji, njihovu klasifikaciju i standarde primjene, te ukazuje na mogućnosti i značaj te vrste istražnih tehnika za provođenje finansijskih istraga.

AIRE centar i Regionalna antikorupcijska inicijativa, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, svake godine okupljaju ključne regionalne stručnjake za oduzimanje imovinske kako bi podstakli njihovu komunikaciju, dijalog i saradnju, te kako bi doprinijeli ustaljenoj primjeni relevantnih međunarodnih standarda. U tom cilju, 2020. godine ove organizacije uspostavile su i regionalnu mrežu praktičara koja pruža podršku pregovorima između zemalja regiona o sveobuhvatnim bilateralnim i multilateralnim sporazumima o podjeli oduzete imovinske koristi u skladu sa međunarodnim konvencijama i najboljom praksom, razvija i zagovara usvajanje standardizovanog modela prikupljanja i analize statističkih podataka o oduzetoj imovini na Zapadnom Balkanu, te jača kapacitete ključnih institucija naročito putem utvrđivanja i dijeljenja najbolje prakse i pouka.

“Organizovani kriminal i korupcija su ključne prepreke prosperitetu i vladavini prava. Oduzimanje imovine kriminalcima je nezaobilazni način podrivanja poslovnog modela kriminalaca i korumpiranih političara. Mi moramo dijeliti znanje, vještine i stručnost kako bi kriminalce izveli pred lice pravde i udarili ih gdje najviše boli – u njihovo bogatstvo. Mnoga područja su ažurirala svoje krivične zakone i procedure. Drugi su u toku tih promjena. Većina je također uspostavila posebne zakone vezane za oduzimanje imovine zasnovane na međunarodnim standardima. To su pozitivni koraci, a Ujedinjeno Kraljevstvo i drugi u međunarodnoj zajednici će uraditi sve što možemo kako bi vam pomogli da završite izgradnju neophodnog zakonskog okvira, procedura i postupaka”, kazao je Julian Reilly, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini.

"Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom ima svoje uporište u temeljnom pravnom načelu da niko ne može zadržati protupravno stečenu imovinsku korist. Oduzimanje nezakonito stečene imovine samo je jedan oblik sveukupnih nastojanja nadležnih državnih tijela da se efikasno suprotstavljaju korupciji", kazala je Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda BiH, na otvaranju konferencije.

“Godišnja konferencija o učinkovitom oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelom u Zapadnom Balkanu, koja se održava danas i sutra, okupila je praktičare koji su uključeni u projekt u cilju da podijele svoju stručnost i znanje. Događaj će istaći naše zajedničke uspjehe, promišljanja novih trendova i pružiti prostor za diskusiju budućih antikorupcijskih inicijativa. Konferencija omogućuje nastavak regionalnog dijaloga, tako što pruža priliku za razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi”, pojasnila je Gotskova.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Halil Lagumdžija se zahvalio organizatorima konferencije koji su prepoznali značaj efektivnog oduzimanja stečene imovine, te je prisutne upoznao sa aktivnostima koje je u ovoj oblasti poduzeo VSTV BiH, kao što je usvajanje Modula za prikupljanje podataka o oduzimanju privremeno i trajno oduzete imovinske koristi, sa ciljem praćenja ostvarenih rezultata, te Smjernica za glavne tužioce za donošenje obavezujućeg uputstva kojim se propisuje obaveza provođenja finansijske istrage prilikom provođenja istrage u predmetima korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca.

„Svjesni smo da su očekivanja javnosti kada je rad tužilaštava i sudova u pitanju velika. Borba protiv korupcije, organizovanog i privrednog kriminala i dalje je u fokusu kako domaće javnosti tako i međunarodne zajednice, našeg partnera u reformskom procesu pravosuđa BiH“, istakao je Lagumdžija i još jednom iskoristio priliku da ukaže na važnost preispitivanja dosadašnjeg načina rada, unaprjeđenje procedura i, generalno, odlučniju borbu protiv ove vrste kriminaliteta. „Očekivanja su velika, samim tim i pritisak na tužioce da unaprijede ne samo kvantitet već i kvalitet svog rada“, rekao je Lagumdžija.

Regionalna konferencija “Učinkovito oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom u Zapadnom Balkanu” održana je u sklopu projekta „Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu putem jačanja regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, koji provode AIRE centar i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI), a podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.