06-02-2023

Prenijeto 80 hiljada telefonskih brojeva

U Crnoj Gori je od kraja 2011. godine, od kada se pruža usluga prenosa telefonskih brojeva, do sada prenijeto njih 80 hiljada, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Prenijeto 80 hiljada telefonskih brojeva | Radio Televizija Budva

Ilustracija (Foto: pixabay)

Iz EKIP-a su kazali da je između mobilnih mreža izvršen prenos 63,66 hiljada brojeva.

„Najviše brojeva je prenijeto u mobilnu mrežu M:tela, 31,74 hiljade ili 50 odsto. U mobilnu mrežu Crnogorskog Telekoma prenijeto je 20,23 hiljade brojeva ili 32 odsto, dok je u mrežu One Crna Gora prenijeto 11,68 hiljada brojeva ili 18 odsto od ukupno prenešenih brojeva između mobilnih mreža“, navodi se u saopštenju.

Između fiksnih mreža izvršen je prenos 16,34 hiljade brojeva.

„Najviše brojeva je prenijeto u fiksnu mrežu M:tela, 9,99 hiljada ili 61 odsto od ukupnog broja. U fiksnu mrežu Telemacha prenijeto je 4,07 hiljada brojeva ili 25 odsto, a u mrežu One Crna Gora 1,94 hiljade brojeva ili 12 odsto, dok je 339 brojeva prenijeto u fiksnu mrežu Crnogorskog Telekoma, što procentualno iznosi dva ukupnog prenosa u fiksnim mrežama“, precizirali su iz EKIP-a.

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da pri promjeni operatora fiksne i mobilne telefonije zadrži postojeći telefonski broj.

Zahvaljujući navedenoj usluzi, korisnici mogu birati operatora koji pod najpovoljnijim uslovima pruža uslugu zahtijevanog kvaliteta i pri tome zadržati svoj broj.

Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu. Telefonski broj se prenosi u punom formatu.

Kako se na osnovu broja više ne može odrediti kod kog operatora se nalazi broj, EKIP je omogućio da se na veb adresi https://prenosivost.ekip.me izvrši provjera.

Pretplatnik koji želi da promijeni operatora podnosi zahtjev operatoru kod kojeg želi da prenese broj, što se ujedno smatra i zahtjevom za raskid ugovora sa "starim" operatorom.

„Ako su ispunjeni svi uslovi za prenos broja, koji su propisani Pravilnikom o prenosivosti brojeva, pretplatniku se određuje datum prenosa broja, koji ne može biti duži od tri radna dana od momenta podnošenja zahtjeva“, podsjetili su iz EKIP-a.

Pretplatnik može ponovo da prenese svoj broj nakon tri mjeseca od posljednjeg prenosa. Operatori korisnicima ne naplaćuju naknadu za prenošenje telefonskog broja.

Ukoliko zahtjev za prenos broja bude odbijen, ili je nezadovoljan ažurnošću operatora prilikom procesa prenosa broja, pretplatnik može da podnese žalbu EKIP-u.