11-11-2015

Prijave za projekat „Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada“ do 1. februara 2016.

U Crnoj Gori se realizuje Operativni program „Razvoj ljudskih resursa "2012-2013“ koji se finansira iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć, koji za cilj ima unaprijeđenje tržišta rada i zapošljavanja, sistema obrazovanja i istraživanja, te socijalne inkluzije.

Prijave za projekat „Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada“ do 1. februara 2016. | Radio Televizija Budva

Prema riječima samostalne savjetnice Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Biljane Krstajić, kao jedan od načina kojim se želi doprinjeti postizanju ovog cilja jeste i dodjela bespovratnih sredstava.

"Poziv za podnošenje prijedloga projekata „Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada“, objavljen je 16. oktobra ove godine, i biće otvoren do 1. februara 2016. godine, kazala je Krstajić.

Dodjelom bespovratnih sredstava planira se pružiti podrška projektima koji će kroz programe obrazovanja i osposobljavanja povećati zapošljivost nezaposlenih lica, sa posebnim fokusom na dugoročno nezaposlene, mlade i žene, i odgovoriti na potrebe poslodavaca za radnom snagom.

Kako je navela, ukupan iznos opredjeljen u okviru ovog Poziva je blizu 1,3 miliona eura, a iznos pojedinačnih grantova za koje će se moći prijavljivatiće biti od 60.000€ do 200.000€".

Potencijalni podnosioci prijedloga projekata su:
- Zavod za zapošljavanje Crne Gore
- Poslodavci
- Licencirani pružaoci obuka
- Socijalni partneri (sindikati, Unija poslodavaca, Privredna komora)
- Opštine
- Nevladine organizacije/udruženja

Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtovima Ministarstva finansija i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Opširnije u prilogu Danijele Benić: