09-06-2014

Probni rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Protiče prvi mjesec puštanja u probni rad sistema za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Vještica, koji za sada prečišćava kanalizacione vode sa područja centralnog dijela grada Budve, dok će se postepeno uključivati i otpadne vode sa teritorije Bečića, Rafailovića, Svetog Stefana i Reževića.

Probni rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda | Radio Televizija Budva

"Za sada postrojenje prečišćava vodu za Budvu, dok će se za desetak dana voda prečišćavati i za Bečiće i Rafailoviće. Svi zainteresovani građani mogu da obiđu postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a broj za informacije je 078-103-117", kazao je savjetnik WTE-a Dragan Vukadinović.