14-05-2014

Rađenović potpisao saglasnost za Kraljičinu plažu

Predsjednik Opštine Budva - Lazar Rađenović potpisao je danas Saglasnost na Predlog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa investicionim ulaganjem "Kraljičina plaža - Dubovica", čime najznačajniji projekat u budvanskoj opštini ulazi u završnu fazu realizacije.

Rađenović potpisao saglasnost za Kraljičinu plažu | Radio Televizija Budva

Radnje koje su prethodile donošenju Predloga ugovora trajale su skoro dvije godine i obuhvatale su Odluku o prenosu prava svojine na nepokretnosti putem medjunarodnog javnog tendera, koju je Skupština opštine Budva donijela 11. jula 2012. godine i Odluku o pokretanju postupka prodaje zemljišta, koju je Skupština opštine Bar donijela 16. jula 2012. godine.

Formirana je tenderska komisija za prodaju i valorizaciju lokaliteta "Kraljičina plaža" koju čine predstavnici Opštine Budva, Opštine Bar i predstavnici Vlade Crne Gore.

Javni poziv za učešće na tenderu je objavljen 26. oktobra 2012. godine, a ponudu je dostavila samo jedna kompanija "Queens Beach Development Company" d.o.o. iz Abu Dhabi-ja. Na osnovu ponude, koja je ocijenjena kao formalno ispravna, započeti su pregovori sa zainteresovanom kompanijom 8. aprila 2013. godine, a pregovarački postupak koji su vodili predstavnici Tenderske komisije rezultirao je parafiranjem Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa investicionim ulaganjem, 10.03.2014. godine.

Današnjim potpisivanjem Saglasnosti na Predlog ugovora (koji je prethodno potpisan i od strane predsjednika Opštine Bar), Predsjednik Opštine Budva preporučuje Vladi da Ugovor usvoji.

Važno je istaći da se radi o urbanizovanom prostoru, čija namjena je definisana prostornim i urbanističkim planovima u svrhu turizma, da je predvidjena prodajna cijena od 50 eura po kvadratnom metru usvojena na skupštinskom zasijedanju budvanskog parlamenta, te da ona u potpunosti odgovara aktuelnim tržišnim zakonitostima i procjenama koje su više puta vršene tokom 2012. godine.

Potpisujući danas Saglasnost na Predlog ugovora Lazar Rađenović, predsjednik Opštine Budva naglasio je da se radi o izuzetno važnoj investiciji, koja će opštinski budžet uvećati za 11,7 miliona, ali da će benefiti ovog posla biti daleko veći i značajniji.

"Prije svega, radi se o investiciji renomirane kompanije koja će minimalno iznositi 180 miliona eura, gradeći luksuzni turistički kompleks male gustine i niske gradnje, potpuno u skladu sa ambijentom naše obale. Inače, o ozbiljnosti Konzoricijuma, čiji je Kompanija član, možda najbolje govori podatak o ulaganju od preko milijardu i po eura u vrijedne turističke projekte širom svijeta, samo od 2006. do 2011. godine.

U pismu o namjerama investitor je predložio da eskluzivnim kompleksom rukovodi Jumeirah Group koji upravlja nizom luksuznih hotela, uključujući i Burdž Al Arab u Dubaiju.
Istina je da investitor pregovara o dugoročnom zakupu zone morskog dobra za period od 90 godina, o čemu će se izjasniti poslanici republičkog parlamenta, ali je takodje i istina da usvajanje ovog Ugovora nema nikakve štetne posledice po opštinu Budva u vidu bilo kakve materijalne nadoknade.

Štaviše, opština Budva je Ugovorom o kupoprodaji potpuno zaštićena u svim fazama postupka, a grad će dobiti renomirani hotelski kompleks sa pet zvjezdica, koji će otvoriti nova radna mjesta u novim ekskluzivnim kapacitetima, koji nam nedostaju i po kojima je Budva poslednjih godina prepoznata u regionu i Evropi. Izgradnjom neophodne komunalne infrastrukture valorizovaće se dodatno ostali zemljišni kompleksi u vlasništvu opštine Budva.

Na kraju, želim da istaknem da će efekti realizacije ovog Ugovora biti značajni, ne samo za opštine Bar i Budvu, već i državu Crnu Goru, što pokazuju i izvještaji o ekonomskoj isplativosti, te stoga smatram da Saglasnost koju danas dajem govori o ozbiljnom pristupu jednom značajnom projektu, iza kojeg ne treba da stoje bilo kakva politička prepucavanja, već isključivo interes gradjana Crne Gore i naših turista" - stoji u saopštenju predsjednika Opštine Budva - Lazara Rađenovića.