17-01-2024

Radoman: U Dnevnom centru planirano otvaranje sektora za lica od 27 do 45 godina, renoviraće se i prostorije

Na 11. sjednici Skupštine opštine Budva koja je održana krajem decembra, jednoglasno je usvojen amandmanski predlog za uvećanje novčanih sredstava za Dnevni centar „Biseri” u iznosu od 75 hiljada eura. Više detalja o raspoređivanju dodatnih sredstava za Radio Budvu saopštila je direktorica Miljana Radoman.


Foto: Dnevni centar

"Želim još jedanput da se zahvalim odbornici Marijani Božović koja je predala taj amandman. Ono što je i više nego pohvalno jeste da je taj amandman usvojen jednoglasno, što znači da imamo podršku cjelokupne Skupštine opštine Budva za sve planove koje mi planiramo da realizujemo", istakla je Radoman.

Jedan od najvažnijih je upravo otvaranje sektora za lica sa invaliditetom od 27 do 45 godina.

"Radovi koje je finansirala Opština Budva se privode kraju, a ono što se očekuje prvih dana ove godine je samo opremanje, odnosno namještaj koji treba da stigne - ormari, police, radne površine... Onog trenutka kada se opremi prostor, mi smo dužni da zaposlimo radnike, kako bismo uopšte mogli da pokrenemo proceduru za izdavanje licence za obavljanje te vrste djelatnosti", navela je direktorica Dnevnog centra.

Takođe, u Skupštini je donijet i način otplate obaveza iz prethodnog perioda

"U ovom periodu planirano je renoviranje kuhinje. Mi smo prikupljali donacije kako bi mogli da je renoviramo i napravimo profesionalnom. Ta kuhinja u budućnosti će morati da opskrbi kako korisnike Dnevnog centra, tako i korisnike 27+. Iz tog razloga nama je bilo jako bitno da dođemo do finansijskih sredstava i da je renoviramo. Tu je i dvorište koje treba da se radi i da se oprema mobilijarom za korisnike i jednog i drugog sekotra", kazala je Radoman.

Kako je sagovornica Radio Budve istakla, u 2024. planirano je i opremanje terapeutske senzorne sobe za koju je odvojen dio prostora u dijelu 27+.

Ona je napomenula da je takođe potrebno da se Dnevni centar renovira.

"Već smo došli do toga da Dnevni centar mora da se renovira, iz razloga što smo imali određenih problema sa plavljenjem prostora. Većina naših prostorija je pretrpjelo određenu štetu. Napravio se dogovor između upravnika zgrade i Opštine Budva kako da se sanira taj problem. Mi ulazimo u jednu vrstu sređivanja prostora koji već postoji, tako da ćemo sredstva iz budžeta iskoristiti do kraja godine i sve dovesti u stanje koje priliči našoj ustanovi i korisnicima koji borave kod nas", zaključila je Radoman.

Podsjetimo, amandmanom na budžet za 2024. godinu sredstva za Dnevni centar „Biseri” uvećana su za 75 hiljada eura, te će ta ustanova umjesto 310 imati na raspolaganju 385 hiljada eura.

VIŠE NA: Amandmanom na budžet za 2024. uvećana sredstva za Dnevni centar „Biseri”

Kako se navodi u amandmanu, sredstva za Dnevni centar uvećena su na način što je predloženo smanjenje novca za otplatu obaveza iz prethodnog perioda Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove. Za taj opštinski resor biće izdvojene 792, umjesto 867 hiljada eura.

U amandmanu stoji da postoje porodice koje čekaju na proširenje kapaciteta Dnevnog centra, kako bi mogli da dobiju rješenje za korišćenje usluga. To, kako je napomenuto, znači i obavezno dodatno zapošljavanje u sektoru za djecu i mlade.M.S.