29-07-2019

Raspisan poziv za strateškog partnera za inovativne startapove

Ministarstvo nauke raspisalo je javni poziv i traži strateškog partnera za inovativne start-upove.

Raspisan poziv za strateškog partnera za inovativne startapove | Radio Televizija Budva

Partner bi, kako stoji u pozivu, preuzeo definisanje detalja programa i njegovu realizaciju.

Konačna verzija programa biće dodatno usaglasena sa ministarstvom nakon selekcije partnera.

Prijave na poziv potrebno je dostaviti najkasnije do 15. septembra do 14 sati.

Prijave se dostavljaju u jednom štampanom primjerku i jednom elektronskom primjerku na CD/USB u pdf formatu, lično ili poštom, na adresu: Ministarstvo nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

Elektronski primjerak potrebno je dostaviti i putem elektronske pošte, na i-mejl adresu arhiva@mna.gov.me.