18-09-2015

Ratković: Država da donese planove i bdi nad njihovim poštovanjem

U Croj Gori se daje verbalno podrška turizmu, medjutim, država nije upravljala dobro Strategijom razvoja turizma, smatra prof. dr Rade Ratković.

Ratković: Država da donese planove i bdi nad njihovim poštovanjem | Radio Televizija Budva

Najavljujući sjutrašnju panel-diskusiju “Problemi i perspektive crnogorskog turizma”, u hotelu “Queen of Montenegro”, u Bečićima, koju organizuje Crnogorska demokratska unija i Centar za liberalne studije, Ratković je istakao da je u turizmu dosta propušteno, ali da još nije kasno da se nešto promjeni na bolje.

Prema njegovim riječima, postoji mogućnost da puno toga loše uradjenog može da se popravi sanacionim programima. Prva bi mjera bila, kako ističe, da se planovi koji su protivni razvoju turizma i protivni Barselonskoj deklaraciji stave van snage.

„Dakle, treba napraviti nove planove, koji će biti u skladu sa svim medjunarodnim dokumentima i našim strategijama, i da budu u opštem interesu gradjana Crne Gore. I to, država da donese planove i bdi nad njihovim poštovanjem“ - zaključio je Ratković.

Opširnije u prilogu: