05-06-2015

Samit ministara finansija i guvernera u Bečićima

Samit ministara finansija i guvernera regiona biće održan 12. i 13. juna u Bečićima u Crnoj Gori, najavio je danas nedjeljnik NIN koji je organizator tog skupa.

Samit ministara finansija i guvernera u Bečićima | Radio Televizija Budva

Na samitu će učestvovati ministri finansija i predstavnici centralnih banaka Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Kosova, Albanije i Makedonija, direktori poreskih uprava, bankari, privrednici i finansijski stručnjaci iz regiona.

Glavne teme tog skupa biće fiskalna konsolidacija, privredni oporavak, javni dug, reforma poreske uprave, siva ekonomija, prednosti i mane aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, efekti članstva u Evropskoj uniji.

Biće razmijenjana i iskustva bankara o kreditiranju privrede i građana u vrijeme ekonomske krize, naplati spornih potraživanja i režimu deviznog kursa.