06-03-2023

Sanirano šetalište u Petrovcu

Šetalište u Petrovcu koje je bilo oštećeno skorašnjim jugom, sanirano je u najkraćem roku, kao i problemi na drugim lokacijama, uz pomoć nadležnih organa, saopšteno je iz MZ Petrovac.


Foto: MZ Petrovac

"Jedan od prvih problema, pored evidentiranih kroz tačke dnevnog reda na našim sastancima, stvorilo je skorašnje jugo i to najviše na našem šetalištu ali i drugim lokacijama. Uz pomoć nadležnih organa, probleme smo sanirali u najkraćem roku", istakli su iz MZ.Foto: MZ Petrovac

"Takođe, zahvalnost dugujemo Radio Televiziji Budva koja je od samog početka izvještavala o svim preduzetim koracima i upućenim apelima nadležnim službama", naveli su iz Mjesne zajednice Petrovac.