07-10-2023

Saradnja JP Morsko dobro sa Francuzima na projektu RESCOM

U okviru međunarodnog projekta „RESCOM - Strengthening the resilience of ecosystems in the Mediterranean (Jačanje otpornosti ekosistema na Mediteranu)“, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore su, 4. i 5. oktobra 2023. godine, posjetili predstavnici Francuske obalne agencije „Conservatoire du littoral“, koordinator „RESCOM“ projekta te predstavnici Istraživačkog instituta za očuvanje mediteranskih močvara “Tour du Valat“, iz Francuske.


Foto: JP Morsko dobro


Tokom ove dvodnevne posjete održani su sastanci sa predstavnicima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore te obilazak posebnog rezervata prirode „Tivatska solila“.

Takođe, drugog dana je održan i sastanak sa predstavnicima lokalnih institucija i organizacija koje su uključene u aktivnostima koje se sprovode u ovom posebnom rezervatu prirode.

Tom prilikom je predstavljen projekat “RESCOM”, u kojem je Javno preduzeće projektni partner, te razmatrane aktivnosti koje se u okviru ovog projekta mogu sprovesti u posebnom rezervatu prirode „Tivatska solila“ i koje bi trebale da budu prioritetne u narednom periodu.

Predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su tokom zajedničkog obilaska rezervata, pored aktivnosti preduzeća, predstavili specifičnosti biodiverziteta kao i kulturno istorijski značaj ovog područja. Tokom ove posjete posebno je istaknuta važnost očuvanja ovako vrijednih zaštićenih područja te neophodnost ulaganja u očuvanje životne sredine.

Ovaj projekat, koji je počeo sa realizacijom u martu 2023. godine, će trajati naredne 4 godine a aktivnosti u Crnoj Gori će biti usmjerene na poseban rezervat prirode „Tivatska solila“, koji će biti pilot područje.

Projekat „RESCOM“, koji sprovodi Mediteranski konzorcijum za biodiverzitet, ima za cilj jačanje društvene i ekološke otpornosti ugroženih prirodnih područja na Mediteranu (more, obale, šume, mala ostrva i močvare), kroz implementaciju rešenja zasnovanih na prirodi i integrisaniji pristup osjetljivim ekosistemima u obalnom području.

Projektne aktivnosti su usmjerene na očuvanje, obnovu i unapređenje ekološkog funkcionisanja i usluga koje pružaju ovi ekosistemi, podržavanjem i uključivanjem nacionalnih i lokalnih zainteresovanih strana i lokalnog stanovništva kroz aktivnosti podizanja svijesti, obuku i tehničku podršku.

Projekat „RESCOM“, koji je podržan od strane Francuskog Golobalnog Fonda za Životnu Sredinu (French Global Environment Facility - FFEM) i Fondacije MAVA, kombinuje regionalne aktivnosti sa veoma specifičnim akcijama na pet pilot lokacija u Albaniji, Maroku, Tunisu, Turskoj i Crnoj Gori.