06-04-2021

Savjet stranih investitora: Pandemija pogoršala uslove za poslovanje, hitno se fokusirati na tri stvari

Savjet stranih investitora u Crnoj Gori (SSICG) predstavio je 11. izdanje Bijele knjige. Riječ je o ključnom dokumentu u kojem strani investitori ukazuju na glavne izazove sa kojima se suočavaju u poslovanju u Crnoj Gori, saopšteno je iz Savjeta.

Savjet stranih investitora: Pandemija pogoršala uslove za poslovanje, hitno se fokusirati na tri stvari | Radio Televizija Budva

Foto: Pexels

Predsjednik Savjeta stranih investitora Christoph Schoen kazao je da Bijela knjiga služi donosiocima odluka da uklone štetne biznis barijere, kao i da prati napredak u započetim reformama i pruža investitorima uvid u trenutno stanje i uslove poslovnog okruženja.

„Prošlu godinu okarakterisali su izazovi koji su pokrenuli svjetsku krizu izazvanu pandemijom COVID19, kao i izazovi koji su postojali ranije i koji su se zaoštravali tokom prošle godine. Posebno je došla do izražaja ranjivost Crne Gore zbog njenog fokusa na turizam. S toga ne čudi što je indeks poslovanja zabilježio značajan pad u odnosu na 2019. godinu. Pandemija koronavirusa uticala je na zatvaranje značajnog broja kompanija, ukidajući radna mjesta i izazivajući tenzije u društvu”, rekao je Schoen.

On je dodao da je neophodno izaći iz krize što prije i usresrediti se na tri glavna stuba:

„Pravovremeni i otvoreni dijalog između svih zainteresovanih strana, kako bi se dala puna podrška unaprjeđenju poslovanja. Zatim, fokus na uklanjanje štetnih praksi koje predstavljaju prepreke za zajednicu međunarodnih investitora. I posljednje, ali najvažnije za prosperitet je prevazilaženje štete uzorkovane COVID krizom, objedinjavanjem svih naših snaga i ujedinjenjem društva u borbi protiv koronavirusa”, kazao je predsjednik Savjeta stranih investitora.

Istakao je i da podržava mjere Vlade Crne Gore čiji je cilj da Crna Gora što prije bude sigurna destinacija. Takođe, dodao je da aktivno podržava programe vakcinacije koji su, kako je kazao, ključni za ekonomski i socijalni oporavak.

Indeks za 2020. godinu, u poređenu sa 2019. godinom, okarakterisao je značajan pad lakoće poslovanja, poručio je izvršni direktor Savjeta stranih investitora Ivan Radulović.

„Kada je riječ o privrednim sektorima, članovi Savjeta su ocjenjivali šest sektora u kojima obavljaju svoje poslovne aktivnosti. To su telekomunikacija, ICT, bankartvo i finansije, turizam, proizvodnja i energetika, trgovine i maloprodaja i transport i logistika. Svih šest sektora zabilježili su pad u 2020. godini. Sektor turizma zabilježio je najznačajnijij pad. Strani investitori koji posluju u sektoru turizma svom sektoru su dali najnižu ocjenu od kada se vrši mjerenje, a to je 5,3”, kazao je Ivan Radulović.

Ukazao je na neophodnost prisutnosti predvidivog poslovnog ambijenta i vladavine prava kao „osnovnih uslova za dalje unaprjeđenje poslovnog ambijenta i obavljanje svih poslovnih aktivnosti”.