19-05-2015

Sjednica Savjeta projekta Brendinga turističke destinacije Budva

Na poziv Predsjednika Opštine Budva, g-dina Lazara Rađenovića, sazvana je Sjednica Savjeta projekta Brendinga turističke destinacije Budva.

Sjednica Savjeta projekta Brendinga turističke destinacije Budva | Radio Televizija Budva

Savjet je osnovan sa ciljem praćenja Brenda Budva, projekta brendiranja turističke destinacije Budvanska rivijera. To je tijelo koje nadgleda proces brendiranja destinacije i savjetuje Turističku organizaciju Budve i Opštinu Budva povodom pitanja vezanih za razvoj, implementaciju i održavanje destinacijskog brenda i odobrava promjene ukoliko brend treba da se osvježi i inovira.

Brend Savjet posebno:
- stara se o vođenju i razvoju brenda,
- pruža pomoć i podršku brend menadžeru u vođenju brenda i održavanju momentum;
- stara se o održavanju integriteta i konzistentnosti brenda, prateći njegovo korišćenje u komunikaciji kako od strane Turističke organizacije, tako i od strane stejkholdera;
- obezbjeđuje da stejkholderi razumiju i pozitivno tretiraju brend;
- stara se o maksimalizaciji upotrebe brenda kroz što više kanala i od strane što većeg broja stejkholdera;
- stara se o razvoju, promociji i licenciranju Brenda;
-prati monitoring uticaja brenda, identifikuje potrebe za bilo kojom promjenom Brenda;
- stara se o implementaciji promjena (tj. brend refreshment-u odnosno rebrandingu);
- djeluje kao kontak tijelo i izvor stručnih i poslovnih informacija za sva pitanja vezana za Brend.

Članovi ovog Savjeta su istaknuti predstavnici iz sfere turizma u opštini Budva ali i predstavnici državnih institucija:
- Lazar Rađenović, predsjednik opštine Budva
- Milena Marović Bogdanović, glavni menadžer u Opštini Budva
- Mihailo Đurović, sekretar Sekretarijata za privredu i finansije u Opštini Budva
- Predrag Jelušić, državni sekretar za turizam, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
- Žarko Radulović, director i suvlasnik kompanije Montenegro Stars Hotel Group
- Dragan Ivančević, suvlasnik agencije Adria DMC i hotela Queen of Montenegro
- Branko Kaženegra, vlasnik agencije Adria DMC i suvlasnik hotela Queen of Montenegro
- Mira Radunović, vlasnik i direktor agencije Globtour Montenegro doo
- Krsto Niklanović, vlasnik i direktor Niklanović doo
- Vule Tomašević
- Velibor Zolak, vlasnik i direktor Adriatic Management & Media Consulting doo
- dr Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam
- Jelena Rađenović, direktor Turističke organizacije Budva
- Saša Radović

Na današnjoj Sjednici, Savjet je jednoglasno zaključio da dosadašnje aktivnosti TO Budve na implementaciji Brenda idu u pozitivnom pravcu i predlažu još intezivniji rad na istima.

Takođe, sugestije članova Savjeta odnosile su se i na dodatnu edukaciju i podsticaj lokalnog stanovništva, kao i na podsticaj i intezivan rad na poboljšanju kvaliteta turističkog proizvoda kroz aktivnosti vezane za Brending budvanske rivijere.

Predstavljeni su i predstojeći koraci kada je u pitanju dalja implementacija, a to su:
- Postavka 3D instalacije na vidikovcu iznad Jaza – skulptura, tj. opredmećenje slogana Full.Feel.Budva u trećoj dimenziji, koja će dati jedan novi landmark za kanale široke komunikacije;
- Postavka digitalnog totema u zoni Starog grada, kao dodatni sistem što šireg pružanja adekvatnih informacija turistima;
- Mobilna aplikacija grada Budve;
- Dopuna koncepta promocije, direktinim prezentacijama u saradnji sa ino-partnerima;
- Poboljšanje na sadržini programa boravka inostranih studijskih grupa;
- Dodatni napori na jačanju proizvoda “Made in Budva”;
- Web portal TO Budve na 8 jezika.

"Inače, kreativna platforma Brenda Budve je razvijena na predlogu da je nešto kompletno samo kada je cjelovito i ispunjeno. Njena baza se ogleda u diverzitetu ponude Budve – koja daje intezivno i potpuno iskustvo. Kroz komunikacionu platformu FULL.Feel. pokazujemo nešto što će svako prepoznati – tu specijalnu senzaciju ISPUNJENJA, koje je izazvano učešćem. Konceptom FULL.Feel. primjenjujemo dvije kratke, jednosložne engleske riječi, koje su široko poznate i prirodne, počinju istim slovom abecede i imaju zanimljiv vizuelni ispis u svakoj upotrebi. Interpukcija između dvije riječi označava dva iskaza, dvije cjelovite, apsolutno istinite rečenice. Taj slijed čini dva stuba doživljaja Budve i – tačka, u smislu nema šta da se doda", saopšteno je iz TOB-a.