16-06-2017

Služba za inspekcijske poslove: Štitimo interese Opštine Tivat i građana Tivta i Crne Gore

Služba za inspekcijske poslove Opštine Tivat štiti interese grada i građana Tivta i Crne Gore, navodi se u reagovanju na saopštenje Crnogorskog turističkog udruženja (CTU) i njegovog predsjednika Žarka Radulovića.

Služba za inspekcijske poslove: Štitimo interese Opštine Tivat i građana Tivta i Crne Gore | Radio Televizija Budva

"Služba za inspekcijske poslove Opštine Tivat, upravo zato, preduzima sve mjere i radnje shodno svojim ovlašćenjima, u skladu sa Zakonom i donijetim opštinskim odlukama. U vezi sa članom 57 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, na koji se pozivaju iz Crnogorskog turističkog udruženja, a kojim je propisano da je slobodni prevoz putnika i auto taksi prevoz, važno je istaći da je način obavljanja auto taksi prevoza kao kategorije slobodnog prevoza putnika, propisan posebnim članom 63 istog Zakona, u skladu sa čijim odredbama se mora i obavljati. Opštinska Služba postupa po ovom članu. Zakona u kojem se kaže: auto taksi prevoz podrazumjeva u prvom redu unutrašnji tj.svojevrsni lokalni vid prevoza. Prevoznik licenciran na teritoriji jedne lokalne samouprave može vršiti prevoz unutar njenih administrativnih granica i povremeno sa područja jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu na teritoriju druge lokalne samouprave, a prema zahtjevu putnika. U ovom slučaju taksi prevoznik je dužan vratiti se praznog vozila i ne može na teritoriji druge lokalne samouprave koja mu nije izdala licencu preuzimati putnike iz te lokalne samouprave", objašanjavaju u reagovanju Službe za inspekcijske poslove Opštine Tivat.

Zbog navoda CTU-a da se turisti koji se nalaze u vozilima taksi prevoznika iz Budve, prilikom kontrole Službe za inspekcijske poslove Opštine Tivat, zadržavaju i preko pola sata, iz Službe za inspekcijske poslove ističu, da kontrole traju koliko je vremenski potrebno da bi se na efikasan i kvalitetan način sproveo inspekcijski nadzor.

"Dužina nadzora, nažalost često je posljedica činjenice da auto-taksi prevoznici koji su podvrgnuti kontroli ometaju rad inspektora. Upravo zbog ovakve situacije na terenu, posljednjih dana u kontrolu su uključene Komunalna policija Opštine Tivat i saobraćajna policija Ministarstva unutrašnih poslova OB Tivat", naglašavaju u reagovanju.

Od Crnogorskog turističkog udruženja bilo je za očekivati, kako navode u saopštenju, da podrže napore lokalne uprave u Tivtu, kako bi se na dolaznom terminalu Aerodroma Tivat uveo red i kako bi svi zajedno uljepšali prvu sliku koju turisti stiču pri izlasku iz terminalske zgrade.

"Bilo je za očekivati da podrže naše napore u borbi protiv nelegalnog taksi prevoza, da podrže napore da se pravila poštuju i da zajedno stvorimo sliku uređene destinacije. No nažalost to nije slučaj. Služba za inspekcijske poslove će i nadalje vršiti i sprovoditi kontrole shodno svojim ovlašćenjima, tj. kontrole lokalnih auto-taksi prevoznika i auto-taksi prevoznika sa područja drugih lokalnih samouprava sa ciljem rješavanja problema koji je bio evidentan na Aerodromu Tivat", piše u reagovanju Službe za inspekcijske poslove Opštine Tivat na saopštenje CTU-a.