03-10-2016

Televizija Budva: Predstavljanje programa “Pozitivna Crna Gora”

U ponedjeljak, 3. oktobra 2016. godine od 18 do 18,45h na Televiziji Budva, Izborni program liste "Pozitivna Crna Gora" predstavio je Darko Pajović. Voditeljka: Tanja Mandić.

Televizija Budva: Predstavljanje programa “Pozitivna Crna Gora” | Radio Televizija Budva