10-02-2024

TOB: Poslujemo transparentno i uspješno poštujući sve zakonima i statutom predviđene obaveze

Reagovanje Turističke organizacije opštine Budva na niz, kako su naveli, negativnih tekstova koji su se prethodnih dana našli u crnogorskim medijima prenosimo integralno.

TOB: Poslujemo transparentno i uspješno poštujući sve zakonima i statutom predviđene obaveze | Radio Televizija Budva

Foto: Portal RTV Budva/arhiva

Nakon niza izrečenih neistina i optužbi na račun poslovanja Turističke organizacije opštine Budva te tekstova motivisanih ličnim i političkim razlozima, radi istinitog informisanja javnosti, u nastavku se nalaze odgovori i komentari na svaku netačnu informaciju koja je preko „anonimnih izvora Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore“ odnosno predstavnika tzv. „nezavisne kulturne scene“ i njima bliskih saradnika našla put do crnogorskih medija.

Navodi „Ne zna se kako je TOB trošio pare“ nisu tačni jer je Finansijski izvještaj za 2022. godinu usvojen na sjednici Izvršnog odbora TO Budve i predat Poreskoj upravi u zakonski predviđenom roku, do 31. marta 2023. godine, i isti se nalazi na njihovom portalu, dostupan javnosti. Finansijski izvještaj za 2022. godinu je takođe blagovremeno poslat svim drugim nadležnim institucijama. Dalje, prvi put nakon deset godina TO Budva je prilikom revizije Finansijskih iskaza 2022. godine dobila kvalifikovano mišljenje, u kojem je naznačeno da finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima finansijsku poziciju „TOB“ na dan 31. decembar 2022. godine i njenu finansijsku uspješnost za godinu koja se završava na dan 31.12.2022. godine, u skladu su sa računovodstvenim propisima Crne Gore, što potvrđuje pozitivno poslovanje TO Budve i poslovanje u skladu sa zakonom.

O poslovanju TO Budve ipak najbolje govore rekordni rezultati unazad dvije godine, zadovoljstvo turističke privrede, građana i turista, realizovane aktivnosti i ostvareni prihodi koji su prethodnih godina bili veći nego ikad prije. Podsjećanja radi, turističke organizacije ubiraju prihode od boravišne, izletničke i turističke takse, članskog doprinosa i po osnovu donacija. Tokom 2022. godine, zaposleni u TO Budvi realizovali su ili doprinijeli realizaciji preko 100 događaja i različitih kulturnih i zabavnih programa, desetine turističkih i društveno-odgovornih projekata, u kontinuitetu su realizovane intenzivne promotivne aktivnosti na regionalnom i evropskom planu i obavljeno je preko 230.000 prijava turista na 18 turističko-informativnih biroa. U 2023. godini rezultati poslovanja su bili još bolji, pa je broj realizovanih događaja, kulturnih i zabavnih programa bio preko 150, desetine turističkih i društveno-odgovornih projekata je i te godine realizovano i praćeno intenzivnim promotivnim kampanjama, a broj prijava na 22 biroa je bio preko 280.000. Po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine raspisanom za 2023. godinu svi pojedinci, ustanove kulture i naravno NVO sektor su bili u prilici da konkurišu i izabrano je 18 projekata koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji opštine Budva, a ceo proces je bio potpuno transparentan. U prethodne dvije godine započeta su i dva projekta obnove budvanskih tvrđava, izgrađena su tri nova odmorišta-vidikovca i realizovano je niz drugih aktivnosti, nikad takvim intenzitetom i kvalitetom u jednoj godini, sve od osnivanja Organizacije.

Mnogo polemike među manjom grupom građana Budve, predstavnika samoprozvane „nezavisne kulturne scene“ i jedne budvanske ustanove kulture izazvao je novi festival u organizaciji i vlasništvu TO Budve, Jadranski festival igre. Ovaj festival novi je događaj u kalendaru manifestacija TO Budve, održao se prvi put u periodu od 9. do 27. juna 2023. godine na sceni između crkava unutar budvanskog Starog grada, a program je podrazumijevao izvođenja različitih plesnih predstava, baleta, opere, koncerta, umjetničke izložbe, predstave i stručna predavanja. Nije jasno zašto baš ovaj festival, pored svih drugih događaja i aktivnosti TO Budve, izaziva toliko uzbuđenje kod predstavnika tzv. „nezavisne kulturne scene“? Sredstva za realizaciju ovog festivala su predviđena Finansijskim planom TO Budve za 2023. godinu koji je usvojen na sjednici Skupštine TO Budve 26.12.2022. godine i na koji je Skupština Opštine Budva dala saglasnost 29.12.2022. godine, a festival je realizovan u skladu sa predviđenim planom i u okviru planiranog budžeta. Pri planiranju i osmišljavanju programa Jadranskog festivala igre vodilo se računa o potrebi za produženjem turističke sezone u Budvi, zato se festival održava u junu i razvijanjem visokokvalitetne ponude, zato je neverbalnog karaktera i može da komunicira sa gostima iz cijelog svijeta, bez obzira kojim jezikom govore, što se već u prvoj godini održavanja pokazalo kao dobro budući da su 2/3 posjetilaca bili stranci. U tom smislu ovaj festival je napravio značajan iskorak u organizaciji manifestacija. Program je za cilj imao i podizanje svijesti o važnosti kulture i o kulturnim potrebama kako građana Crne Gore tako i gostiju, posebno imajući u vidu prošlogodišnje nadmetanje za prestižnu titulu Evropske prijestonice kulture 2028. godine, koje se nesrećno završilo. Na koji način Jadranski festival igre „ugrožava“ festival Grad teatar Budva (za koji se opredjeljuju 5 do 6 puta veća sredstva) i čak ne doprinosi razvoju kulture u gradu i unapređenju turističke ponude, znaju samo oni koji iz ličnih i političkih razloga ne podržavaju i ne „odobravaju“ bilo koju aktivnost TO Budve. Činjenica je da je saradnja sa svim ustanovama kulture u gradu na izuzetnom nivou i aktivnosti svake ustanove pojedinačno su podržane i logistički i finansijski u gotovo istoj mjeri od strane TO Budve, uključujući Grad teatar Budva, sa posebnom željom da bude najprestižniji pozorišni festival u regionu i šire. Sticao se utisak i da je saradnja sa NVO sektorom takođe na visokom nivou budući da su i događaji u njihovoj organizaciji logistički i finansijski podržani, međutim pojedinci, predstavnici tzv. „nezavisne kulturne scene“, kako saznajemo iz medija, očigledno nisu bili zadovoljni.

Upravo su predstavnici tzv. „nezavisne kulturne scene“ odgovorni za propast projekta decenije, kada je riječ o kulturi, gubitka titule Evropske prijestonice kulture 2028 u septembru 2023. godine, zajedno sa još nekoliko važnih aktera ove tužne priče za naš grad i pod rukovodstvom samoprozvanog koordinatora projekta „Budva-Boka 2028 – Evropska prijestonica kulture“, Dušana Kaličanina, koji je, kako se kasnije ispostavilo, obmanuo cijeli grad.

TO Budva je bila aktivni učesnik projekta „Budva-Boka 2028 – Evropska prijestonica kulture“ u dijelu pripreme kandidature kao i u finalnom dijelu takmičenja i po nalogu Opštine Budva naručilac izrade finalne takmičarske (aplikacione) knjige. Knjigu su pisali članovi Radne grupe za kandidaturu „Budva-Boka 2028 – Evropska prijestonica kulture – grad finalista“, koju je Opština Budva formirala u cilju koordinacije i realizacije svih aktivnosti na projektu, u višemjesečnoj komunikaciji sa vrhunskim evropskim ekspertima, nekadašnjim članovima panela Evropske komisije. Aplikaciona knjiga koju su oni napisali i dostavili u roku je kasnije izmijenjena gotovo samo u dijelu impresuma, bez saglasnosti Radne grupe koja je u to vrijeme već bila i isključena iz projekta, i poslata u Brisel. Predstavnici tzv. „nezavisne kulturne scene“ i njihovi tada bliski saradnici nisu pisali knjigu, nisu radili na umjetničkom konceptu, po sopstvenom priznanju su se za tako važnu prezentaciju pripremali „par“ dana, nisu bili tim jer su se mnogi tek po dolasku u Brisel upoznali, bezuspješno su održali prezentaciju projekta 19. septembra 2023. godine i Budva je izgubila neponovljivu priliku za kulturni i sveopšti razvoj. Sva dokumentacija i pisana korespondencija na ovu temu je dostupna i već dostavljena MANS-u i drugim zainteresovanim subjektima. Bez obzira na to što je bila oštećena takvim odnosom prema aplikacionoj knjizi i projektu uopšte, TO Budva se u tom periodu nije oglašavala u želji da se sačuvaju međuljudski odnosi na lokalnom nivou, da se ne nanese dodatna šteta i ugrozi proces kandidature Budve za Evropsku prijestonicu kulture i projekat od nacionalnog značaja. Sa druge strane, negativna kampanja usmjerena prema Radnoj grupi i TO Budvi od strane tzv. „nezavisne kulturne scene“ i drugih pomenutih lica počela je u ljeto 2023. godine, a kako smo svjedoci, traje do danas i sve je intenzivnija.

Kada je riječ o imenovanju Nemanje Kuljače za direktora TO Budve, navodi da je imenovanje Nemanje Kuljače „nezakonito“ ne odgovaraju utvrđenim činjenicama u sudskom postupku gdje je nadležni sud u odluci utvrdio „da oba kandidata, Nemanja Kuljača i Maja Liješević, ispunjavaju konkursom predviđene uslove“, po kojoj je i postupio izvršni odbor TO Budve i u ponovnom odlučivanju donio odluku o imenovanju Nemanje Kuljače za direktora TO Budve.

Za kraj, TO Budva transparentno i uspješno posluje poštujući sve zakonima i statutom predviđene obaveze. Redovnim inspekcijskim nadzorom u Organizaciji, tokom kojeg se obavlja detaljna kontrola poslovanja, nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. TO Budva realizuje najrazličitije projekte od značaja za razvijanje i diversifikaciju turističkog proizvoda grada, samostalno organizuje i logistički i finansijski podržava organizaciju najznačajnijih događaja za grad iz oblasti kulture, sporta i zabave i u ovim aktivnostima angažuje i konsultuje stručnjake iz raznih oblasti kako bi rezultati bili na najvišem nivou, a građani i turisti zadovoljni.