17-10-2019

Trebalo dosljedno primijeniti Zakon o radu

Izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini bile su nepotrebne, ocijenila je profesorica na podgoričkom Pravnom fakultetu, Vesna Simović Zvicer, i dodala da je samo trebalo dosljedno primijeniti Zakon o radu, koji predviđa da se sedmični odmor po pravilu koristi nedjeljom.

Trebalo dosljedno primijeniti Zakon o radu | Radio Televizija Budva

Ona je na svom Facebook profilu navela da ima profesionalnu obavezu da ukaže na to da poslodavac ima obavezu da zaposlenima koji budu angažovani subotom do 24 sata obezbijedi pravo na uvećanu zaradu i slobodnu nedjelju.

Kompanija Voli odlučila je da subotom produži radno vrijeme do 24 sata u dva najveća prodajna objekta u Podgorici - Super Voliju u Siti kvartu i u Našem diskontu.

„Imaćete obavezu da obezbijedite pravo na uvećanu zaradu po osnovu noćnog rada subotom za rad u periodu između 22 sata i 24 sata, što je 40 odsto po svakom započetom satu, ako su toga dana radili prekovremeno, plus 40 odsto za svaki započeti sat prekovremenog rada“, kazala je Simović-Zvicer.

Poslodavac zaposlenima takođe treba da obezbijedi pravo na slobodnu nedjelju i u ponedjeljak dodatnih 12 sati odmora.

„Na primjer, zaposleni koji je bio angažovan u subotu do 24 sati neće moći biti angažovan u nedjelju i ponedjeljak do 12 sati. Ovo zbog toga što sedmični odmor ne može da isključi odmor između dva radna dana koji traje 12 sati, već se ti sati dodaju na sedmični odmor“, navela je Simović-Zvicer.

Ona je podsjetila i na to da je pravo na odmore garantovano Ustavom, te da se zaposleni ne može odreći prava na odmor, niti mu se ono može uskratiti.

Prva neradna nedjelja je 20. oktobra, a izmjene Zakona o unutrašnoj trgovini su usvojene 20. juna.

Unija poslodavaca je u septembru podnijela Ustavnom sudu inicijativu da ispita ustavnost zakonske odredbe o neradnoj nedjelji.