01-10-2023

Trend starenja stanovništva prisutan i u Crnoj Gori

U Crnoj Gori prisutan je trend starenja stanovništva i 13,5 odsto građana starije je od 65 godina, kazali su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).


Foto: IJZ

Iz IJZ-a su istakli da demografske projekcije Zavoda za statistiku Crne Gore govore da će se taj procenat u bućnosti samo povećavati.

Oni su to kazali povodom 1. oktobra – Međunarodnog dana starijih osoba, koji se obilježava u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Glavna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 1990. godine.

Međunarodni dan starijih osoba proglašen je radi fokusiranja pažnje javnosti na izazove starenja stanovništva.

“Kako svjetska populacija raste karakteristika globalnih demografskih promjena je starenje stanovništva, što će imati ključne izazove za razvoj sa kojima će se društvo suočiti u 21. vijeku”, rekli su iz IJZ-a.

Kako su naveli, na tu činjenicu ukazuju i procjene da će broj osoba starijih od 60 godina porasti od 600 miliona u 2000. godini na preko dvije milijarde u 2050.

Iz IJZ-a su kazali da se predviša da će se, između 2021. i 2050. godine, globalni udio starije populacije povećati sa sadašnjih skoro deset odsto na oko 17.

“Trend starenja stanovništva je prisutan i u Crnoj Gori u čijoj strukturi stanovništva osobe starije od 65 godina učestvuju sa 13,5 odsto, što njeno stanovništvo čini starim”, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz Instituta, u društvima sa starijom populacijom imperativ je prilagođavanje sve većem broju starijih osoba koje poseduju različite funkcionalne kapacitete, koji su uslovljeni ne samo kapacitetima pojedinca, već i društvenim i fizičkim okruženjem u kojem borave.

“Jednom riječju, podržavajuće okruženje igra ključnu ulogu u pomaganju starijim osobama da održe nivo aktivnosti i nezavisnost tokom godina”, dodali su iz IJZ-a.

Oni su kazali da je ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba fokusirano na temu „Poštovanje ljudskih prava starijih osoba kao ispunjenje vizije Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima kroz generacije“.

Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija prije 75. godina i predstavlja monumentalni dokument o ljudskim pravima odnosno standard koji treba da postignu svi narodi i nacije da će osigurati da svi, uključujući i starije osobe, u potpunosti uživaju ljudska prava i osnovne slobode.

Iz IJZ-a su kazali da su ciljevi globalne kampanje usmjereni na povećanje globalnog znanja i svijesti o Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i stvaranje obaveze među svim zainteresovanim stranama za jačanje zaštite ljudskih prava sadašnjih i budućih generacija starijih osoba širom svijeta.

Ciljevi su, kako su dodali, usmjereni i na korišćenje primjera dobre prakse međugeneracijske saradnje u cilju zaštite ljudskih prava širom svijeta.

Iz IJZ-a su dodali da su ciljevi usmjereni i na zagovaranje da vlade i subjekti UN-a preispitaju trenutne prakse u cilju bolje integracije životnog pristupa ljudskim pravima u svoj rad.

“I da osiguraju aktivno učešće svih zainteresovanih strana, uključujući civilno društvo, nacionalne institucije za ljudska prava i same starije osobe, u radu na jačanju solidarnosti među generacijama i međugeneracijskim partnerstvima”, navodi se u saopštenju.


(Mina)