30-11-2023

Tribine između crkava u Starom gradu vizuelno zagađuju kulturno istorijsko nasljeđe

Vizuelno zagađenje je estetski problem i odnosi se na razne vrste zagađenja koje narušavaju mogućnost da se uživa u vidiku ili pogledu. Tako i tribine koje se nalaze između crkava u Starom gradu onemogućavaju pogled na kulturno istorijsko nasljeđe grada Budve.


Foto: Arhiva portala

Godinama već na trgu između crkava u Starom gradu nalaze se tribine koje su zvanično mnotažno demontažnog karaktera međutim niko ih nikada nije demontirao.

"Ovakva instalacija zagađuje pogled na kulturno istorijsko nasljeđe i to je izuteno tačno, mi smo u saznanju da su tribine kupljene za potrebe Grad teatra, te da su ljeti trebale da se montiraju, a zimi nakon zavšetka programa da se demontiraju i negdje skladište. To se još nije desilo, tu su od momenta kada su montirane", kazala je Danijela Božović iz MZ "Stari grad" za emisiju Polis.

Iz Grad teatra kažu da su tribine vlasništvo opštine

"Tribine koje se nalaze između crkava u Starom gradu su isključivo vlasništvo Opštine Budva, opština je negdje krajem 2019. raspisala tender za ovu nabavku i mislim da je i uplanu pisalo da su to tribine za Grad teatar i moguće da zbog toga dolazi do zabune, međutim njima raspolaže Opština Budva. Osim toga Grad teatar je u tom trenutku kada su nabavljane kao i 30 godina prije toga bio jedini kulturni festival u Budvi, pa je normalno da se tribine za njega vežu, ali u međuvremenu su nastali i drugi fetsivali koji ih koriste. Grad teatara, ali i drugi organizatori dešavanja, ih zaključavaju zbog toga što je to lomljivo, ljudi i turisti ih koriste za različite načine i zato ih mi i ostali korisnici zaključavamo, ali mi nijesmo vlasnici već samo korisnici kao i drugi organizatori koji ih svih ovih godina koriste", kazala je dikretkora JU "Grad teatar" Milena Lubarda.

Lubarda je istakla da je sama namjena ovih trbina montažno dmeontažna baš iz razlog da bi se zimi one uklonile i ne bi vizuelno zagađivale taj dio grada.

"Ipak Grad teatar nije adresa za ovo pitanje, kada prosto nijeste vlasnici nečega onda ne možete da govorite o tome da li će biti demontirane ili ontirane ponovo, za nas bi bila katastrofa kada bi one naravno bile demontirane i nikada više montirane, kada ih ne bismo mogli koristritio za festival i dotle seže naše interesovanje, ali tribine su vlasništvo Opštine Budva", istakla je ona.

I direktorica JU "Nardona biblioteka" Budve, Mila Baljević kazala nam je, da ta ustanova koristi tribine i trg između crkava za scenu fetsivala "Ćirilica" ali i drugi subjekti iz grada takođe koriste taj prostor za svoje događaje, tako da ima još mnogo adresa koje kada bi se uduržile priča o triubinama bi imala srećan kraj.