04-11-2020

U budvanskom katastru do daljnjeg suspendovan rad sa strankama, zakonski rokovi se poštuju

Shodno odluci Uprave za nekretnine od jula mjeseca u budvanskom katastru je do daljenjeg suspendovan rad sa strankama zbog epidemije koronavirusa, saopšteno je portalu RTV Budva uz napomenu da pomenuti režim rada ne utiče na poštovanje zakonskih rokova od strane ovog organa prilikom odlučivanja o zahtjevima stranaka.

U budvanskom katastru do daljnjeg suspendovan rad sa strankama, zakonski rokovi se poštuju | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva

Kako su kazali iz Područne jednice Budva, trenutna komunikacija sa strankama obavlja se po osnovu dostavljenih zahtjeva stranaka putem:

- pošte na adresu: Zgrada TQ Plaza, II sprat, Ul. "Mediteranska"

- e mail adrese: [email protected]

- i fiksnog br telefona: 033 451 147

"O načinu rada sa strankama svi oni građani koji su dolazili do naše PJ svjedoče o obavještenju ovog organa koje je istaknuto na ulaznim vratima (od jula mjeseca ove godine). Obavještavamo Vas ovom prilikom da ovaj režim rada ne utiče na poštovanje zakonskih rokova od strane ovog organa prilikom odlučivanja o zahtjevima stranaka", istakli su iz budvanskog katastra.

Podsjećamo da građani Crne Gore na sajtu Uprave za nekretnine (www.nekretnine.co.me) mogu pronaći svu dokumentaciju koja je potrebna za izdavanje Lista nepokretnosti kao i Uvjerenja o (ne)posjedovanju nepokretnosti.

Uputstvo građanima: Kako izvaditi List nepokretnosti i Uvjerenje o (ne)posjedovanju imovine

Za izdavanje Uvjerenja o posjedovanju i neposjedovanju nepokretnosti potrebna je sledeća dokumentacija:

1. Zahtjev (obrazac) za izdavanje Uvjerenja - popuniti sa ličnim podacima. Zahtjev je potrebno preuzeti sa sajta, rubrika „Obrasci za usluge Uprave za nekretnine“ koji se nalazi na početnoj stranici u lijevom stupcu

2. Kopija lične karte koju je potrebno skenirati

3. Dokaz o uplati administrativne takse (osim u slučaju izdavanja uvjerenja radi ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu)

- Uplatnica na iznos od 3 € (AT) na žiro račun 832-1082-55 Budžet Crne Gore

- Naknada za usluge Uprave za nekretnine shodno Uredbi o visini naknade za korišćenje podataka katastra nepokretnosti (“Sl.list CG”, br 26/12) u iznosu od 5 € na žiro račun Budžeta Crne Gore 832-1081-58 (prihod od djelatnosti organa)

Za izdavanje Lista nepokretnosti potrebna je sledeća dokumentacija:

1. Zahtjev (obrazac) za izdavanje Lista nepokretnosti - popuniti sa ličnim podacima. Zahtjev je potrebno preuzeti sa sajta, rubrika „Obrasci za usluge Uprave za nekretnine“, koji se nalazi na početnoj stranici u lijevom stupcu

2.Uplata Republičke administrativne takse na žiro račun Budžeta Crne Gore 832-1082-55 u iznosu od 2€ (tarifni broj 1) Zakona o administrativnim taksama (“Sl.list CG, br. 18/19)

3.Uplata na žiro račun Uprave za nekretnine (prihod od djelatnosti organa) 832-1081-58 u iznosu od 3 € svrha izdavanja list nepokretnosti/ posjedovni list, shodno tački 8, podtačka 8.6 (8.6.1 Prepisi i izvodi) format analogni, jedinicamjere A4,shodno Uredbi o visini naknada za korišćenje podataka državnog premjera (“Sl.list CG”, br.26/12)

Takođe, sve potrebne zahtjeve možete pronaći na ovom LINKU

Navedenu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na e-mail adrese Uprave za nekretnine i to:

a) za potrebe izdavanja Uvjerenja o posjedovanju ili neposjedovanju nepokretnosti na teritoriji Crne Gore [email protected]

b) za potrebe izdavanja Lista nepokretnosti poslati na email adresu određene Područne jedinice (gdje se nalazi tražena nepokretnost) koje možete pronaći na ovom LINKU

Traženi dokument biće Vam dostavljen putem pošte ili elektronskim putem (navesti u dopisu e-mail/a)


D.B.