26-05-2022

U Budvi međunarodna konferencija u organizaciji OIKOS Instituta i FBT

Deseta naučna međunarodna konferencija koju pod nazivom “International Technology Cooperation, Trade and Innovation in Supply Chain after the Covid - 19 Pandemic” organizuje OIKOS Institut - Istraživački centar iz Bijeljine, u saradnji sa budvanskim Fakultetom za biznis i turizam, biće održana u petak, 27. maja u Akademiji znanja.


Foto: oikosinstitut.org

Agenda:

Link sa detaljima: http://oikosinstitut.org/x-jubilee-scientific-conference-on-the-subject-international-technology-cooperation-trade-and-innovation-in-supply-chain-after-the-covid-19-pandemic/