05-03-2024

U funkciji Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika (RSV) je u punoj funkciji, saopštila je Poreska uprava.


Foto: Poreska uprava

"Registar stvarnih vlasnika (RSV) je u punoj funkciji. Uspostavljen je 1. avgusta 2021. godine i njegovo funkcionisanje je od izuzetnog značaja u cilju sprečavanja pranja novca i
finansiranju terorizma", navode u saoptenju.

Registar, objašnjavaju, predstavlja elektronsku bazu podataka u kojoj se čuvaju podaci o stvarnim vlasnicima, a sve u cilju obezbjeđivanja transparentnosti vlasničkih struktura i sprovođenja mjera za sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

“Zakonom o sprečavanju pranja novca i finasiranju terorizma previđena je nadležnost, obaveza upisa, sadržaj, unos podataka, održavanje, pristup i nadzor u vezi unošenja podataka u Registar stvarnih vlasnika”, navodi PU.

Pravna lica, privredna društva, udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugi poslovni subjekati, pravna lica koja primaju, upravljaju ili raspoređuju sredstva u određene svrhe, trust, drugo lice, odnosno sa njim izjednačeni subjekti stranog prava koji primaju, upravljaju ili vrše raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene, dužni su da unose u RSV podatke o stvarnim vlasnicima i promjenama stvarnih vlasnika.

“Obaveze unosa podataka oslobođeni su preduzetnici, javni sektor u smislu zakona kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza, pravna lica i privredna društva kod višečlanih akcionarskih društava čijim se akcijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti na kojem su dužni da se usaglase sa obavezom objavljivanja podataka i informacija o stvarnom vlasništvu u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze subjekata na tržištu hartija od vrijednosti i drugim zakonom”,navodi PU.

Elektronska registracija u RSV bila je onemogućena u određenom periodu, kao posledica velikog hakerskog napada.

“Napominjemo registar je sada u funkciji, pristup i registracija vrši se putem portala eFirma na sajtu crps.me”, ističe PU.

Instrukcije za registraciju date su na portalu i registracija je besplatna.

“Osim pod uslovima navedenim na portalu, omogućeno je i potpisivanje digitalnim certifikatom coreit kao i elektronsko potpisivanje prijave ličnom kartom uz priloženo punomoćje”, dodaje PU.