07-02-2020

Unija poslodavaca: Novi Zakon o radu u skladu sa savremenim uslovima poslovanja

Zamjena disciplinskog postupka mnogo jednostavnijim postupkom u okviru kojeg je moguće utvrditi postojanje odgovornosti za povredu radne obaveze, pri čemu je značajno sužen prostor za zloupotrebe od zaposlenih, a da ni na koji način nije pogoršan njihov položaj u smislu prava na odbranu i drugih procesnih aktivnosti, jedno je od ključnih unapređenja teksta novog Zakona o radu koji je stupio na snagu 8. januara, kazali su Dnevnim novinama iz Unije poslodvaca Crne Gore (UPCG).Osim toga, oni smatraju da će uvođenje instituta zastare potraživanja iz radnih odnosa nakon proteka četiri godine, takođe, odgovarati poslodavcima i zaposlenima, kao i produženje trajanja ugovora na određeno vrijeme sa 24 na 36 mjeseci.

“Produženje trajanja ugovora na određeno vrijeme sa 24 na 36 mjeseci će, vjerujemo, relaksirati poslodavce u nepredvidivom i nedovoljno povoljnom poslovnom ambijentu kakav je, nažalost, u Crnoj Gori. Ovakvo rješenje će naročito odgovarati „mladim” firmama koje se osnivaju i koje tek treba da se oprobaju na tržištu”, napominju u UPCG.

Kao prednost ovog zakona oni vide i sužavanje prostora za zloupotrebe instituta privremene spriječenosti za rad, ali i adekvatnije uređenje pitanja odmora, prekovremenog rada, dostavljanja, prekida procesa rada bez krivice poslodavca.

Ove kao i mnoge druge korekcije u odnosu na prethodni zakon, smatraju u Uniji, makar će u sferi radnih odnosa, značiti povoljniji regulatorni okvir za crnogorske poslodavce.

Oni podsjećaju da novi Zakon o radu predstavlja posebno važan akt koji je nastao nakon višegodišnjih pregovora koji su rezultirali visokim stepenom konsenzusa socijalnih partnera Vlade, UPCG i sindikata.

“Novi zakon sadrži odredbe usklađene sa pravnim propisima EU i kao takav je dobio i pozitivno mišljenje Evropske komisije. I UPCG i privrednici očekuju da će primjena ovog propisa kvalitetno odgovoriti ne samo zahtjevima savremenih uslova poslovanja, već u prvom redu potrebama koje proističu iz oblasti radnih odnosa, a tiču se jednako i poslodavaca i zaposlenih”, kazali su u UPCG.

Povodom početka primjene novog Zakona o radu, Unija poslodavaca je otpočela savjetodavno-edukativni proces, kreiran u vidu niza seminara za poslodavce koji je organizovala na temu “Novi Zakon o radu”.

“Potvrda da je takav proaktivan pristup UPCG opravdan, a prije svega neophodan, pokazala su prva dva događaja koje je nedavno UPCG održala u Podgorici i Bečićima, uz učešće više od 150 privrednika. Uz generalnu sekretarku UPCG Suzanu Radulović, rješenja sadržana u ovom zakonu prezentovali su i direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja (MRSS) mr Zoran Ratković i koordinatorka Radne grupe izradu novog Zakona o radu prof. dr Vesna Simović-Zvicer”, napominju u Uniji.

Kako ističu, zbog izuzetno velikog interesovanja crnogorskih preduzeća, UPCG će ponoviti seminar u Podgorici, a u međuvremenu organizovati i nove i to u Bijelom Polju i ostalim gradovima.

“Takvim djelovanjem UPCG ima za cilj da kompanije članice Unije pravovremeno upozna sa navedenim propisom, novitetima koji proizilaze njegovom primjenom, kao i promjenama koje su nastale u odnosu na prethodni zakon”, dodaju u UPCG.

Izvor: Cdm/Dnevne novine