06-02-2018

Uručeni ekološki sertifikati budvanskim hotelima

Danas je u hotelu "Budva" potpisan Memorandum o saradnji Kancelarije programa Ujedinjenih nacija za razvoj Crne Gore i Turističke organizacije Budva uz podršku Opštine Budva.

Uručeni ekološki sertifikati budvanskim hotelima | Radio Televizija Budva

Hoteli: “Grbalj”, “Kadmo”, “Atina”, “Kruna”, “Aleksandar”, “Monte Casa”, “Adria”, “Budva”, “Apartmani Blue Mediterranean” i “Alexandar Montenegro Luxury suites &spa” ući će u procedure dobijanja sertifikata održivog poslovanja “Ekološki znak Evropske unije” tokom 2018.godine, koji će znatno opredjeliti njihovo poslovanje u skladu sa smjernicama očuvanja životne sredine i racionalnog korišćenja resursa.

"Za Budvu, kao turističku destinaciju, učestvovanje u ovom projektu je od neizmjernog značaja. Prema podacima Svjetske turističke organizacije, više od jedne trećine turista spremno je da plati i do 40 odsto veću cijenu ukoliko destinacija nudi turistički proizvod koji vodi računa o zaštiti okoline. Sa druge strane, turistička preduzeća koja žele da se uključe u „zeleni“ turizam susreću se sa problemima ograničenih finansijskih i tehničkih resursa", kazao je predsjednik opštine Budva, Dragan Krapović, dodavajući da:

"Nažalost, svjedoci smo da u prethodnim decenijama, ova institucionalna podrška je izostajala. Naš je cilj da ovaj negativni trend prekinemo i uspostavimo mehanizme za koordiniranje razvoja „zelenog turizma"."Smještajni objekti koji posjeduju ekološki sertifikat su prednost koja može pomoći Crnoj Gori da postane prepoznata kao „zelena“ turistička destinacija i otvori nova tržišta. Opština Budva je ispred svih, jer je prepoznala značajan potencijal pružanjem finansijske podrške za sertifikaciju deset hotela. Na taj način se potvrđuje da odgovorne institucije u službi građana u svom radu stavljaju veći naglasak na održivost i osiguravaju „zeleni“ rast", naglasila je Stalna koordinatorka sistema UN i stalna predstavnica UNDP, ambasadorka Fiona Mekluni.

Pomoćnik direktora TO Budve Vukoslav Rucović je naglasio da su za prvih deset objekata obezbijedili finansijska sredstva, kojima se sertifikovani objekti oslobađaju obaveze plaćanja članarine za prvu godinu dana.