11-05-2022

Usvojen Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda

Poslanici su usvojili sinoć Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Usvojen Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda | Radio Televizija Budva

Foto: printscreen

Za zakon je glasalo 48 poslanika, bez glasova protiv i uzdržanih.

Taj predlog zakona je pripremila prethodna Vlada, a nova izvršna vlast na sjednici 5. maja zaključila je da ostaje pri tom predloženom aktu.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je u uvodnom izlaganju da je Vlada na sjednici 5. maja zaključila da ostaje pri tom predloženom aktu.

“Predlaganjem ovog zakona Ministarstvo je stvorilo zakonski osnov za ograničenje cijena proizvoda od posebnog zanačaja za život i zdravlje ljudi u slučajevima postojanja ozbiljnih inflatornih rizika, kao i poremećaja na tržištu”, objasnio je Đurović.

Zakonom je, kako je naveo, predviđeno da će Vlada podzakonskim aktom utvrditi mjere ograničavanja cijena, kao i listu proizvoda na koje se mjere odnose, uz obavezu da najmanje jednom u tri mjeseca preispituje svoju odluku.

“Koji će se proizvodi naći na listi zavisi od procjene Vlade u datom momentu, ali se svakako podrazumijeva da su u pitanju osnovne životne namirnice. Kada su u pitanju vrste mjera koje Vlada može da propiše u cilju ograničavanja cijena, to mogu biti određivanje maksimalne maloprodajne cijene, fiksne cijene proizvoda i marže”, dodao je Đurović.