28-11-2023

Usvojene izmjene i dopune Zakona o popisu

Skupština Crne Gore usvojila je danas izmjene i dopune Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova.

Usvojene izmjene i dopune Zakona o popisu | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija /pxb

Izmjene i dopune Zakona o popisu, koje je predložila parlamentarna većina, u skladu sa dogovorom parlamentarnih stranaka o uslovima za održavanje popisa stanovništva, usvojene su sa 64 glasa, dok nije bilo glasova protiv i uzdržanih.

Izmijenama su dodata dva člana Zakona, koji se odnose na softver za provjeru podataka i kotrolu unijetih podataka.

Navodi se da se softver uspostavlja radi provjere podataka prikupljenih tokom popisa, a koji se odnose na pitanja o nacionalnoj, odnosno etičkoj pripadnosti, vjeri, maternjem jeziku, jeziku kojim osoba uobičajeno govori.

Izmjenama je Vladi ostavljena mogućnost da period sprovođenja i referentni momenat popisa utvrdi posebnom uredbom.

Skupština je utvrdila da postoje razlozi hitnosti i izmjene Zakona stupiće na snagu danom objavljivanja u Službenom listu.

Parlament je večeras donio odluku i o obrazovanju Odbora za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, kao i praćenje sprovođenja procesa popisa.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić rekao je da je formiranje tog privremenog odbora jedan od dogovora opozicije sa premijerom Milojkom Spajićem i da je obaveza parlamenta da konstituišu to skupštinsko tijelo koje bi pratilo sprovođenje popisa.

On je rekao da u radu odbora, bez prava odlučivanja, mogu učestvovati i predstavnici savjeta i vijeća manje brojnih naroda.

Odbor će biti formiran na paritetnom principu – sa po sedam članova iz parlamentarne većine i opozicije.

Rad odbora biće završen kada budu objavljeni konačni rezultati popisa.