05-02-2023

(VIDEO) Čitaoci šalju: Scene od „bure“ u zalasku

Nakon niza slika velikih materijalnih šteta diljem primorja, evo i scene od "bure" u zalasku.


Foto: Stefan Grloman

Paštrovska sela, skriven u šumi u potpunom miru donosi mir duši Rustovo manastir.

Snimak obale sa platoa ispred crkve:Stefan Grloman