08-12-2022

(VIDEO) Javna rasprava o budžetu i investicijama protekla u iznošenju prioritetnih potreba građana Budve

Na danas održanoj Javnoj raspravi o budžetu i planu investicija za 2023. godinu predstavnici mjesnih zajednica su prioritetno zahtijevali unapređenje putne infrastrukture kao i izgradnju i rekonstrukciju vodovodno-kanalizacionih mreža. Iz nadležnih Sekretarijata za finansije i investicije istakli su da za pojedine projekte koji godinama čekaju na realizaciju postoje opravdani razlozi, ali i da lokalna samouprava radi na tome da odgovori svim izazovima radi zadovoljenja potreba građana Budve.


Foto: Portal RTV Budva/J.M.

Budžet opštine Budva za 2023. godinu planiran je u iznosu 41 milion i 209 hiljada eura, dok je za investicije opredijeljeno ukupno 14.963.000 eura.

"Iz 2022. godine prenose se sredstva u iznosu 8 miliona eura, koja nisu utrošena na planirane projekte jer nije bilo mogućnosti da se sprovedu potrebne procedure. Taj iznos će kompletno biti utrošen za kapitalne projekte", kazala je na današnjoj javnoj raspravi Sonja Kuljača, sekretartka Seretarijata za finansije.

Nakon kratke projekcije budžetskih sredstava prešlo se na razmatranje plana investicionih aktivnosti u narednoj godini. Sekretar sekretarijata za investicije Joko Popović je saopštio o kojim projektima je riječ i koliko će novca biti utrošeno, nakon čega su se prisutni aktivno uključivali u razgovor, iznoseći probleme u svojim mjesnim zajednicama i prioritete koje treba rješavati.


Foto: Portal RTV BUdva/J.M.

Gospoštini su potrebna infrastrukturna rješenja i veća ulaganja, Babinom dolu asfaltiranje ulica i rješavanje problema odvoda atmosferskih voda, Markovićima nedostaje vodovodno kanalizaciona mreža, te uređene i asfaltirane saobraćajnice, Stari grad vapi za rekonstrukcijom kanalizacione mreže, naseljima koja gravitiraju centru grada nedostaju trotoari i staze za bezbjedno kretanje pješaka, čulo se danas u skupštinskoj sali.

Na javnoj raspravi iznijeta je i potreba za obnovljivim izvorima energije, a jedan od učesnika predložio je uključivanje opštine u subvencionisanju budućih projekata ugradnje solarnih panela.

U ime desetak radnika opštinske administracije, jedna od učesnica današnje javne rasprave, predložila je da opština omogući isplatu otpremnina zaposlenima koji žele da odu u prijevremenu penziju.

Nakon dvoipočasovne polemike sekretar Popović je istakao da su pred lokalnom samoupravom brojni izazovi, da je dugačak put od ideje do realizacije pojednih projekta, ali i da od sledeće godine računaju na finansijsku pomoć države.

"Nastavljamo sa starim trendom izgradnje novih saobraćajnica sa kompletnom infrastrukturom. To su zahtjevi mjesnih zajednica, a moramo voditi računa i o atmosferskoj kanalizaciji. Treba početi prvo od temelja pa ići do krova, stvaramo preduslove za izvođenje pomenutih radova, a to može da potraje", istako je Popović.


Video: Portal RTV Budva

Stručna javna rasprava za starješine organa uprave, direktore javnih ustanova u preduzećima korisnike budžetskih sredstava, prethodno zakazana za 9. decembar, odložena je za 12. decembar, a takođe će biti održana u 10h u zgradi Opštine Budva.


J.M.