15-04-2020

Vlada: Potrebna dalja konkretizacija i razrada mjera

Paket mjera za pomoć privredi, zaposlenima i socijalno ugroženom stanovništvu predstavlja solidan okvir pripremljen shodno objektivnim mogućnostima, ocijenili su članovi Kolegijuma predsjednika Skupštine i ukazali na potrebu dalje konkretizacije i razrade kratkoročnih i dugoročnih mjera.


Foto: Gov.me

Na današnjoj sjednici Kolegijuma istaknut je značaj blagovremenih i usaglašenih konkretnih mjera u oblastima socijalne podrške, kao i zaštiti dostignutog nivoa zaposlenosti i planiranih privrednih aktivnosti, imajući u vidu da propisane mjere nadležnih zdravstvenih institucija predstavljaju imperativ.

Iz Kabineta predsjednika Skupštine saopšteno je da su predstavnici Vlade prezentovali paket mjera socio-ekonomske održivosti u uslovima zdravstvene krize izazvane epidemijom koronavirusa.

Potpredsjednik Milutin Simović, ministri finansija Darko Radunović i ekonomije Dragica Sekulić, razgovarali su sa predstavnicima poslaničkih klubova o predstojećim aktivnostima na saniranju posljedica ekonomske ugroženosti preduzeća i ranjivih grupa stanovništva.

Članovi Kolegijuma predsjednika su konstatovali da u uslovima smanjene ekonomske aktivnosti i neizvjesnosti, paket mjera za pomoć privredi, zaposlenima i socijalno ugroženom stanovništvu predstavlja solidan okvir pripremljen shodno objektivnim mogućnostima, te da je neophodna njegova transparentna realizacija i redovno obavještavanje Skupštine.

Takođe, članovi Kolegijuma dali su brojne sugestije za unapređenje predloženih mjera. U tom smislu, predstavnicima Vlade je ukazano na potrebu dalje konkretizacije, razrade i preciziranja kratkoročnih i dugoročnih mjera, definisanja rokova i korisnika podrške, kategorizacije nivoa državne pomoći, kao i projekcije plana izmjena važećih zakonskih rješenja.

„Razgovarano je i o značaju potrebe pažljivog praćenja dešavanja u lokalnim samoupravama, kao i potrebi aktivnijeg doprinosa komercijanih banaka“, navodi se u saopštenju.

Plenarna sjednica biće održana 22. aprila, a o primjeni planiranih mjera, kao i drugim socijalno-ekonomskim aktivnostima prvenstveno u skladu sa epidemiloškom situacijom, biće riječi i na Premijerskom satu zakazanom za 29. april.

Kolegijum predsjednika Skupštine od početka epidemije koronavirusom više puta se sastajao sa predstavnicima Vlade, a redovna komunikacija realizuje se i sa drugim nadležnim institucijama i društvenim grupama.
Izvor: Mina