03-11-2022

Vujičić: OIK Budva preuzela ulogu Ustavnog suda

Opštinska izborna komisija Budve, donijela je odluku o konačnim rezultatima izbora odbornika u Skupštini opštine Budva, pored činjenice da je izborna lista „Dr Božidar Vujičić-Građanska akcija-Za bolju Budvu“ podnijela Ustavnom sudu dvije žalbe, na rješenja državne izborne komisije, o čemu je upoznata opštinska izborna komisija, navodi se u saopštenju izborne liste „Dr Božidar Vujičić-Građanska akcija-Za bolju Budvu“


Saopštenje za javnost prenosimo integralno:

Opštinska izborna komisija je, iako je upoznata sa zakonskom obavezom da konačne rezultate može objaviti tek nakon isteka roka od 12 sati, od odluke Ustavanog suda po žalbama, jednoglasno usvojila odluku o proglašenju konačnih rezultata izbora, preuzimajući ulogu Ustavnog suda, sledećim obrazloženjem:
“Kako je Ustavni sud 2016. godine odlučivao o žalbi iste sadržine istog podnosioca i tada donio odbijajuću Odluku broj U-VII br. 9/16 od 24.10.2016. godine. Naše zakonodavstvo ne poznaje tematiku podnešene žalbe a u međuvremenu se nije promjenio izborni zakon, Opštinska izborna komisija Budva smatra da su se stekli uslovi za proglašenje konačnih rezultata izbora, obzirom da nije bilo prigovora ni žalbi na izborne radnje ni sa jednog izbornog mjesta.

Utvrđeno je da je izborni proces sproveden na zakonit način, da je svaki birač imao priliku da glasa po sopstvenom uvjerenju, na osnovu jednakog biračkog prava, neposredno i u skladu sa Zakonom i Ustavom“.

Predstavnik izborne liste „Dr Božidar Vujičić-Građanska akcija-Za bolju Budvu“, Božidar Vujičić, podnio je prigovor državnoj izbornoj komisiji na odluku OIK da proglasi konačne rezultate izbora, sa predlogom da se odluka OIK poništi i podnio specijalnom tužilaštvu prijavu, protiv članova OIK Budva, zbog sumnje na zloupotrebu biračkog prava.