25-06-2020

Građanska akcija: DPS zadužio Budvu 200 miliona, sad hoće korupcijom  još 29 miliona

"Vi gospodine predsjedniče Vlade, Markoviću, nemate pravo da se pozivate na vladavinu prava i da prijetite da će te za 15 minuta riješiti problem u Budvi, koji je izazvala dominantno DPS-a, korupcijom biračkog prava, na koji način želite da korupcijom vršite vlast u Budvi, glasovima građana koji su glasali protiv DPS-a", navodi se u saopštenju Građanske Akcije koje prenosimo integralno.Vi gospodine predsjedniče Vlade, Markoviću, nemate pravo da se pozivate na vladavinu prava i da prijetite da će te za 15 minuta riješeiti problem u Budvi, koji je izazvala dominantno DPS-a, korupcijom biračkog prava, na koji način želite da korupcijom vršite vlast u Budvi, glasovima građana koji su glasali protiv DPS-a.

Da korupcijom zadužite građane Budve za novih 29 miliona, koje
su pokrali visoki funkcioneri opštine Budva uz pomoć Vlade Crne Gore.

Dobro znate da je Vladu i vas kao predsjednika, izabrala neustavna Skupština Crne Gore, u kojoj DPS ima 35 poslanika, koje je lično izabrao predjednik DPS- a Milo Đukanović i to mjesec dana prije dana određenog za glasanje. Jasno vam je da ste vi i Vlada CG izabrani nelegalno, od strane neustavne Skupštine Crne Gore. Dobro vam je poznato da kao vršilac dužnosti ministra Ministartstva održivog razvoja i turizma, fasifikujete 16 detaljnih urbanističkih planova u Budvi, koji su istekli a na sajtu Vlade su istaknuti kao važeći.

Na sajtu Vlade se nalazi 70 lokalnih planskih dokumenata Glavnog grada Podgorice koji su istekli kao i oko 330 lokalnih detalnih urbanističkih planova koji su istekli, u Crnoj Gori.

Odlukom Ustavnog suda U-II br.24/14 od 25.07.2017. godine, sud je jasno zauzeo stav da detaljni planski dokumenat važi do isteka roka važenja plana, koji je određen odlukom o usvajanju plana.

Vi ste zbog falsifikovanja planova, najodgovorniji za besprovatno narušavanje prostora, životne sredine, održivog razvoja i nanošenja ogromne štete građanima Budve i Crne Gore. To radite da bi omogućili malom broju sumnjivih investitora da besomučno betoniraju, najznačajniji prostor u Budvi i Crnoj Gori.

Poznato vam je da su te planove u Budvi radili visoki funkcioneri DPS-a, članovi organizovane kriminalne grupe, da je urbanistički inspektor Bisera Alihođić donijela rješenje 2015. godine, da su planovi urađeni suprotno zakonu.

Dup Budva Centar izmjene i dopune probio je sve parametre u odnosu na plan višeg reda, prekoračio je maksimalnu izgradnju u odnosu na plan višeg reda za 120000m2 a plan DUP Bečići za 700000m2, od kojih je samo jedan objekat prekoračio plan višeg reda za 55000 m2.

Gospodine Markoviću, dobro znate da građani Crne Gore nemogu da ostvavre ni jednako ni neposredno biračko, koje im  čl.45 i 83 Ustava garantuje, jer ne biramo neposredno a kad se odlučimo da budemo birani, mandati nam se dodjeljuju po redusledu na listi. Dobro znate da je Crnoj Gori upućena prioritetna preporuka OEBS-a i ODIHR-a, da zakon koji određuje glasanje treba uskladiti sa Ustavom, međunarodnim ugovorima i kodeksom dobre prakse u izbornom zakonodavstvu.

Upoznati ste da je Vlada CG nezakonito preuzela vlasništvo opštine Budva, u Buvanskoj rivijeri, koje je iznosilo 168 miliona njemačkih maraka. Vlada, u kojoj nema opozicije, preuzela je  plaže preko JPMD, koje radi nelegalno, suprotno Zakonu o privrednim društvima, odnosno radi u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima koji je prestao da važi 2010. godine. Po izjavi tužioca Katnića, koju mi je lično saoštio, funkcioneri DPS-a zadužili su opštinu Budva na iznos preko 200 miliona eura.

Vi ste, nakon svega, sada odlučili da kupite jednog korumpiranog odbornika, koji je dobio mandat od partije koju su glasali građani Budve razočarani radom organizovane kriminalne grupe iz redova DPS-a, i obezbijedite većinu kako bi na prvoj sjednici, te korumpirane većine, ponovo zadužili Budvu.

Rok gospodine Markoviću od 15 minuta, koji dajete građanima Budve i nazivate ih ruljom, pozivajući se na vladavinu prava, malo je  mnogo i ako je od vas.