30-05-2023

Građanska akcija: EU da ne prizna izbore u Crnoj Gori

Poštovani predstavnici EU, ako iskreno želite da pomognete građanima Crne Gore, da se izbore za vladavinu prava, nemojte priznati rezultate nastupajućih izbora, jer će se na izborima sistemski diskriminisati biračko pravao birača, zbog raspodjele mandata kandidatima na izbornoj listi po redosledu na listi, što je suprotno članu 25 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, koji garantuje svim biračima u državama koje su potpisale pakt, pa i građanima Crne Gore, da imaju pravo da biraju i budu birani bez bilo kakve diskriminacije, poručuje se u saopštenju Dr Božidar Vujičić iz Građanske akcija.


Foto: Građanska akcija

Kako ističe u saopštenju, nastupajući izbori neće biti izraz istinske volje birača, jer birači neće moći da pored glasanja za izbornu listu svoj glas daju i kandidatu sa izborne liste i tako slobodno izaberu poslanika, zato što birači na glasačkom listiću mogu da daju glas samo izbornoj listi, a partije odlučuju koji će kandidat dobiti mandat.

"Jasno je da će rezultat izbora predstavljati volju partija a ne birača, što je suprotno članu 3 Protokola jedan uz Evropsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava. Ukoliko ipak priznate buduće poslanike Skupštine Crne Gore, koji će sistemskom diskriminacijom i korupcijom biračkog prava dobili poslanički mandat, onda odustanite da od Crne Gore zahtjevate uslov da se izbori sa korupcijom i organizovanim kriminalom kako bi se pridružila Evropskoj Uniji, jer je nemoguće očekivati da se protiv korupcije i kriminala zalažu poslanici koji su upravo korupcijom dobili poslanički mandat", zaključuje se u saopštenju.