13-05-2022

Građanska akcija: EU podržava i sarađuje sa neustavnom Skupštinom Crne Gore

Misija EU u Podgorici upoznata je da je Skupština CG neustavna, jer birači ne mogu da ostvare ni jednako ni neposredno biračko pravo, da biraju i budu birani, navedeno je u saopštenju Građanske akcije koje potpisuje Božidar Vujičič, a koje u nastavku prenosimo integralno.Skupština je neustavna zato što je Zakonom o izboru odbornika i poslanika određeno da birač  bira  izbornu listu, umjesto kandidata sa izborne liste, zato što se mandati kandidatima
raspoređuju po redosledu na izbornoj listi i zato što od četri kandidata na izbornoj listi mora biti najmanje jedan kandidat menjezastupljenog pola.

Sve ove odredbe su neustavne, diskriminatorske i suprotne su međunarodnim pravnim ugovorima, potpisanim od strane Crne Gore.
Crna Gora ne može, ni najmanje bitan zakon, da usvoji a da ne dobije zeleno svijetlo- direktivu od EU a kada je u pitanju ostvarenje najvažnijeg prava u republici, biračkog prava,
onda EU ćuti na diskriminaciju tog prava. Ne smeta EU  to što građani Crne Gore neznaju kom kandidatu su dali glas, jer glasaju za listu, što kandidati u vrhu liste dobijaju mandate a
oni u donjem dijelu izborne liste nemaju nikavu šansu da dobiju mandat, što se žene zakonom diskriminišu na način da u četri kandidat na listi mogu biti tri muškarca i samo jedna žena.

EU ne smeta što se personalni sastav buduće Skupštine zna, kada se objave izborne liste, mjesec dana prije dana određenog za glasanje. Sa velikom sigurnošću se zna koliko koja lista
može osvojiti mandata i koji kandidati na listi će dobiti mandate, obzirom da se mandati raspoređuju kandidatima  po redosledu kandidata na izbornoj listi. EU zahtijeva od Crne Gore rezultate u borbi protiv korupcije i rezultate u vladavini prva a daju podršku neustavnoj Skupštini, sastavljenoj korupcijom i sistemskom diskriminacijom biračkog prava.

Skupština CG  je izvor sveukupne korupcije u Crnoj Gori, obzirom da Skupština bira Vladu, većinu članova u Sudskom i Tužilačkom savjetu, sudije Ustavnog suda, VDT, Zaštitnika ljudskih prava, članove Savjeta RTCG i dr. Institucije i organi izabrani od
strane neustavne Skupštine imaju primaran zadatak da očuvaju funkcionisanje neustavne Skupštine i sistemske korupcije.
Projektovana neustavna Skupština, čiji se personalni sastav zna prije dana određenog za glasanje, najviše odgovara upravo EU, jer jedino takva neustavna Skupština će usvojiti odluke od vitalnog interesa za EU, koje ustavna Narodna Skupština, čiji personalni sastav bi se znao tek nakon izbora, vrlo moguće ne bi usvojila. Takva je odluka neustavne Skupštine o ulasku Crne Gore u NATO alijansu, bez referendumskog izjašnjavanja građana, u NATO koji nas je par godina ranije bombardovao, bez odluke UN. Takva je i odluka neustavne Skupštine o priznavanju Republike Kosovo, koju vrlo moguće ne bi usvojila Narodna ustavna
Skupština CG. Takva je i odluka neustavne Skupštine o ulasku Crne Gore u pristupne pregovore sa EU, bez referendumskog pitanja da li građani CG žele da se priključe EU.

Ne smeta EU ni to što građani Crne Gore, pored nemogučnosti ostvarenja jednakog i neposrednog biračkog prava ne mogu da ostvare ni drugu ustavnu mogućnost ostvarivanja vlasti, putem referenduma, jer Crne Gora nema opšti zakon o referendumu.
EU je osmislila način kako da Crna Gora postupa po direktivama EU i da ostvaruje sve svoje interese u Crnoj Gori, preko projektovane neustavne Skupštine a da konačnu odluku o
prihvatanju Crne Gore u članstvu u Evropskoj Uniji uslovljava rezultatima borbe Crne Gore protiv korupcije i vladavinom prava, uslovom koji je nemoguće ispuniti bez ustavne Narodne Skupštine, kakvu je Crna Gora imala od 1906 do 1990. godine. Navedeno ponašanje EU prema Crnoj Gori nije prijateljsko već je EU izvršila jedan vid okupacije građana Crne Gore, radi ostvarivanja svojih interesa, ne vodeći računa o osnovnom pravu vlasnika Crne Gore, državljana Crne Gore, jednakom i neposrednom
biračkom pravu, da biraju vlast i da budu birani, kao predstavnici građana u Skupštini CG.