05-12-2022

Vujičić: Moratorijum ukinut ali ne može da se gradi!!!

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva, obratio se Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, za dostavljanje informacije da li je zabrana gradnje u zahvatu DUP-a Budva Centar i DUP-a Bečići, i dalje na snazi, navodi se u saopštenju predstavnika Grupe birača Građanska akcija, dr Božidara Vujičića.


Foto: Građanska akcija

"Ministarka Ana Novaković Đurović obavijestila je nadležni organ opštine, da je zabrana gradnje prestala da važi 05.10.2022. godine i da se može izdavati dokumentacija za izgradnju, ali je ministarka obavezala opštinu da su dužni da prilikom izdavanja dokumentacije za izgradnju, obavijeste investitore da ne mogu predati prijavu gradnje i otpočeti sa izgradnjom, dok se ne usvoji Prostorno urbanistički plana opštine Budva, zbog mogućnosti da prostornim planom budu određeni drugi uslovi za izgradnju u odnosu na uslove određene DUP-om Budva Centar i DUP-om Bečići", naveo je Vujičić.

On je podsjetio javnost da je 42. Vlada na inicijativu i argumente Građanske akcije, donijela odluku o zabrani gradnje u zahvatu navedenih planova a da su, kako navodi, premijer u ostavci Dritan Abazović i ministarka Ana Novaković Đurović, na zahtjev predstavnika lokalne uprave, donijeli odluku o ukidanju zabrane gradnje.


Foto: Građanska akcija

"Možda je obaveštenje, koje je upućeno opštini, posledica krivične prijave, koju je Građanska akcija podnijela protiv premijera Dritana Abazovića i ministarke Ane Đurović Novaković, zbog odluke da ukinu zabranu gradnje prije usvajanja Prostorno urbanističkog plana opštine Budva. Podsjećamo javnost da je Građanska akcija obnovila krivičnu prijavu protiv deset specijalnih tužilaca, Glavnog državnog tužioca Katnića i VD VDT-a Ivice Stankovića koji su odbili da spriječe izdavanje dokumentacije za izgradnju objekta na osnovu DUP-a Budva Centar i DUP-a Bečići, koji su prestali da važe istekom perioda važenja na koji su usvojeni tj. 2014. godine. Dokumentacija za izgradnju se i nakon 8 godina od prestanka važenja i dalje izdaje", zaključuje se u saopštenju.