23-05-2019

Za šetnju bez majice kazna 500 eura?

Zbog značaja Odluke o komunalnom redu u svakodnevnom funkcionisanju grada, građana privrednih subjekata, turista kao i njihovog odnosa prema zajedničkim javnim površinama potrebno je da što veći broj građana pomogne svojim sugestijama u kreiranju nacrta Odluke o komunalnom redu, saopštavaju iz nadležnih opštinskih službi.

Za šetnju bez majice kazna 500 eura? | Radio Televizija Budva

Važnost ove odluke kao i pravila i ograničenja ponašanja na javnim površinama moguće je sagledati u odlukama gradova susjednih država gdje je primjera radi nas Hvaru turistama istaknuto obavještenje o pravilima i kaznama koje ih očekuju u slučaju neprimjerenog ponašanja, pa tako za šetnju bez majice, predviđena je kazna od 500 eura, a u kupaćem kostimu 600 eura, dok kazna za jelo i piće na javnoj površini iznosi 700 eura.

Ovom odlukom se mogu propisati i razna, druga pravila ponašanja koja bi regulisala komšijske probleme parkiranja, sušenja veša, odlaganja smeća, izgleda zgrada, glasne muzike itd.

Takođe kako ova odluka proizlazi iz Zakona o komunalnim djelatnostima koji reguliše javno vodosnadbijevanje, upravljanje komunalnim otpadnim vodama, upravljanje atmosferskim vodama, upravljanje komunalnim otpadom, uređenje i održavanje javnih površina, upravljanje javnom rasvjetom, javni prevoz putnika u gradskim i prigradskim naseljima, održavanje opštinskih puteva i biciklističkih staza, odrđžavanje korita i vodotoka od lokalnog značaja, održavanje javnih grobalja, kapela i sahranivanja, održavanje pijaca i prostora za parkiranje, održavanje javnih toaleta, zbrinjavanje napuštenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjvanje, potrebno je da svi građani uzmu učešća u njenom formiranju.

Zbog gore navedenog Javni poziv za prethodno konsultovanje trajaće dva mjeseca, kako bi se pripremio nacrt odluke o komunalnom redu koji će biti na javnoj raspravi u produženom roku, da bi sva zainteresovana lica kroz ovu odluku mogla riješiti probleme koji do sada nijesu bili definisani postojećim propisima.
foto: https://net.hr/danas