31-10-2014

Za strance 23.400 radnih dozvola

Naredne godine u Crnoj Gori biće izdato 23.400 radnih dozvola za strance, navodi se u odluci koju je juče usvojila Vlada.

Za strance 23.400 radnih dozvola | Radio Televizija Budva

"Kvota za 2015. godinu utvrđuje se u ukupnom broju od 23.400. Iz kvote se izdvaja 2.000 radnih dozvola, koje organ državne uprave nadležan za poslove rada može dodatno rasporediti za određenu namjenu, u skladu sa potrebama tržišta rada, na zahtjev Zavoda za zapošljavanje Crne Gore", navodi se u odluci.

Ističe se da će od 21.400 radnih dozvola njih 19.100 biti za zapošljavanje stranaca, a 2.300 za prekogranične usluge stranaca.

"U okviru kvote za zapošljavanje stranaca utvrđuje se kvota za sezonsko zapošljavanje stranaca u ukupnom broju od 11.600 i za realizaciju razvojnih projekata Vlade Crne Gore u ukupnom broju od 1.500", stoji u dokumentu.