17-10-2018

Radulović:Manjak radnika u turizmu negativno se održava na sezonu

Deficit radnika u turizmu i pojedinim djelatnostima izazov je sa kojim se posljednjih godina susreću poslodavci na crnogorskom primorju. Najveći nedostatak primjetan je u ugostiteljkoj struci gdje je potražnja za školovanim konobraima, kuvarima i pomoćnim radnicima trajala i do duboko u sezonu.

Radulović:Manjak radnika u turizmu negativno se održava na sezonu | Radio Televizija Budva

Da za turističke poslove nema dovoljno radne snage tvrdi suvlasnik kompanije Montenegro stars hotels group Žarko Radulović.

"U Crnoj Gori nem dovoljno radne snage za turizam. Možda ima dovoljno radnika ali ne žele da rade u ovoj struci", kazao je Radulović.

Predsjednik Udruženja šefova kuhinje Crne Gore, Vuko Mitrović smatra da je problem nedostatka školovanog kadra u turizmu prepoznat odavno i da se na njega godinama ukazivalo, ali da je malo urađeno po tom pitanju.

"Mislim da Crna Gora nika eće riješiti potpuno problem radne snage u ugostiteljstvu jer se mnogo novih hotela i restorana gradi ali mi nećemo imati dovoljno ljudi koji će htjeti da rade" istakao je Mitrović.

Sve ovo utiče na kvalitet turizma.

"Osjeća se pad kvaliteta, imamo više prigovora, reklamacija i nezadovoljnih gurmana koji su ovdje došli da probavaju naše specijalitete. Oni već zbog toga razmišljaju da promjene destinaciju", kazao je Mitrović.

Zadržati stručni kadar u uslovima konkurencije je pravi izazov.

"Ja i tokom zime imam 50 posto radnika više nego što bi trebao da držim, ali to radim da bi sačuvao kvalitet.Želim da servis usluga bude svake godine isti pa i bolji. Investica u uspješniji rad,a za uzvrat gost se vraća ponovo i preporučuje drugima", istakao je Radulović.

Ukazuje na važnost zapošljavanja nerezidenata iz okruženja ali i na to da im na ruku ne ide aktuelni zakon o strancima. Hrvatska je bila suočena sa sličnim problemom ali je suspendovala zakon i ove godine radila u skladu sa odlukom Vlade.

"Odluka vlade je bila da od dana prijavljivanja radnika za rad on ima pravo da radi isti dan. Prijavi se poreskoj upravi i počne da radi. Zbog toga su rezidenti koji su godinama radili kod nas otišli su u Hrvtasku da rade", nagalsio je Radulovć.

Kako on predviđa da će tri do četiri godine najkasnije ovdje imati radnike u turizmu koji će biti Tajlađani, Filipinci, u građevini Pakistance i Induse.

Evidentno je da se na kraju svake turističke sezone nezapolena lica angažovana na sezonski poslovima vraćaju na evidenciju Zaoda za zapošljavanje a da se svajetodavci uključuju u aktivne mjere politike zapošljavanja kako bi im bio olkašan pristup tržištu rada.