07-06-2018

Zabrana saobraćaja motocikala donjim dijelom šetališta FOTO

Sekretarijat za komunalno stambene poslove je postavio nove znakove kojim se strogo se zabranjuje kretanje motocikala donjim dijelom šetališta.

Zabrana saobraćaja motocikala donjim dijelom šetališta FOTO | Radio Televizija BudvaObelježeno je i stajalište za turističke i izletničke autobuse u Mediteranskoj ulici (Donji bulevar).