28-04-2015

Zahtjevi lokalnih emitera pred evropskim institucijama

U organizaciji Ministarstva kulture u hotelu Ramada u Podgorici danas je održan okrugli sto o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o elektronskim medijima.

U uvodnim izlaganjima govorili su Željko Rutović, direktor Direktorijata za medije i Mitar Bajčeta, predsjednik Komisije za kontrolu državne pomoć, ističući da su predložena zakonska rješenja u skladu sa najvišim evropskim standardima.

U ime lokalnih javnih emitera govorili su Dragan Popadić, direktor Radio Tivta, Dragan Klarić, direktor RTV Budva i Dragić Rabrenović, direktor Radio Bijelog Polja i predsjednik ULESA, koji su istakli da je Zakon prepoznao važnost lokalnih javnih emitera, ali nije dovoljno precizno definisao članove koji se odnose na njihovo finansiranje.

Predstavnici ULESA traže suštinske, a ne formalne izmjene i o svojim zahtjevima upoznaće nadležne evropske institucije za oblast medija. Komercijalni emiteri traže preciznije definisanje Fonda za medijski pluralizam.

Ministarstvo kulture ostaje pri stavu da se prihvataju samo dvije predložene norme, usklađivanje sa Direktivom o audio-vizuelnim medijskim uslugama, te preciznije definisanje primjene Zakona o drzavnoj pomoći.