12-01-2024

Zajednički granični prelaz na Zupcima omogućiće brži protok saobraćaja između Crne Gore i BiH

Za stanovnike pograničnog pojasa između Crne Gore i BiH omogućene su propusnice shodno sporazumu između dvije države.

Zajednički granični prelaz na Zupcima omogućiće brži protok saobraćaja između Crne Gore i BiH | Radio Televizija Budva

Foto: www.banjaluka.net

Na graničnim prelazima tokom praznika zabilježene su gužve, koje su uslovljene pojačanim tranzitom, ali i sve većim interesovanjem turista za dolazak u našu zemlju. Specifičnosti graničnog prelaza na Sitnici sa Bosnom i Hercegovinom ogledaju se i u čestim prelascima građana sa jedne i druge strane granice, piše RTHN.

Za stanovnike pograničnog pojasa između Crne Gore i BiH omogućene su propusnice shodno sporazumu između dvije države.

Uskoro bi trebalo da počne i rekonstrukcija graničnog prelaza na Zupcima u BiH i da ujedno postane integrisana granica sa Crnom Gorom, podsjetio je komandir Stanice granične policije Herceg Novi Dragan Kontić:

"Te procedura Sporazuma između ministarstava dvije države su definisane tako da nemamo veliki broj zahtjeva za pograničnim propusnicama. Nešto je veći broj zahtjeva, koji se podnose, kolegama u Bosni i Hercegovini, odnosno, jedinici granične policije Trebinje. Za naše državljane nadležnost za izdavanje pograničnih propusnica je susjedna granična policija, a za državljane BiH kod nas", objašnjava Kontić.

Kontić očekuje da će u narednom periodu biti manji interes za pograničnim propusnicama:

"Ono što će biti trend smanjenja tih interesovanja u narednom periodu, to je da su sada već finalizovane inicijative za rekonstrukciju graničnog prelaza na Zupcima, koji je takođe, predviđen kao zajednički granični prelaz. Očekuje se odmah nakon praznika početak rekonstrukcije dijela tog prelaza u BiH, gdje se u ovoj godini stvaraju mogućnosti da i naša granična policija bude na tom prelazu. Sa otvaranjem zajedničkog graničnog prelaza biće i eliminisani uslovi za pogranične propusnice, jer naše prelazno mjesto na području Vrbanja, neće tada imati funkciju i direktno će ići na zvanični granični prelaz, koji će biti zajednički na Zupcima", očekuje Kontić.

Otvaranjem integrisanog graničnog prelaza, granica sa Sitnice trebalo bi tokom ove godine da bude preseljena na Zupce.

Završen je i projekta za rekonstrukciju graničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom na Kobili:

"U fazi idejnog projekta i kasnije glavnog projekta sprovedene su aktivnosti u cilju rekonstrukcije graničnog prelaza Kobila. Očekujemo u narednom periodu tu rekonstrukciju, što ne zavisi od nas. Od nadležnih ministarstava i Vlade zavisi kada će doći do realizacije proširenja i rekonstrukcije tog graničnog prelaza. Taj granični prelaz nam posebno ljeti stvara usko grlo i zbog značajno boljeg i kvalitetnijeg graničnog prelaza na teritoriji Republike Hrvatske, njihovog graničnog prelaza Vitaljina. Imamo dodatne teškoće zbog naših loših kapaciteta za kontrolu na tom graničnom prelazu, ali nadamo se da će se i to popraviti", ocijenio je Kontić.

Otvaranjem zajedničkog graničnog prelaza sa BiH i rekonstrukcijom prelaza na Kobili, biće značajno smanjene gužve i omogućen brži protok saobraćaja, posebno, tokom turističke sezone.

(Boka News)