24-07-2015

Nema problema na graničnim prelazima

Najveći broj motorizovanih turista u našu zemlju ulazi preko graničnih prelaza Dobrakovo sa Srbijom i Debeli brijeg sa Hrvatskom, krajnja destinacija im je najčešće budvanska rivijera.

Nema problema na graničnim prelazima | Radio Televizija Budva

Od početka juna nije zabilježen ni jedan carinski prekršaj, a zadržavanja su do dest minuta rekla je PR Uprave carina, Marija Bulajić Škuletić u razgovoru sa Jasnom Bezarević.