21-01-2021

Zakon ne dozvoljava formiranje poreske policije?

Godine prolaze, a poreska policija nikako da se formira. Iz Poreske uprave su kazali da i dalje, zbog kolizije propisa, ne postoje normativni uslovi za rad poreske policije, ali i podsjetili da su inicirali izmjene Zakona o poreskoj administraciji kako bi se stvorili uslovi za njen rad.


Foto: Dan

Formiranje poreske policije je u centru pažnje još od februara 2016. kada je na javnom konkursu za direktora te službe izabran bivši službenik MUP-a Miodrag Mićo Martinović, ali nakon toga formiranje tog resora niko nije spominjao, piše Pobjeda.

Bilo je niz peripetija i prepucavanja o tome da li nam treba poreska policija, da bi krajem januara 2019. bilo zvanično najavljeno njeno formiranje. A onda opet muk.

Kolizija

Iz Poreske uprave su kazali da se formiranjem poreske policije bave duži niz godina i podsjetili da je bila dio njihove organizacione strukture u jednom periodu. Naveli su i pozitivna iskustva država regiona i EU kada je u pitanju uloga poreske policije u uspostavljanju poreske disipline.

"Svjesno smo značaja i uloge poreske policije u otkrivanju i sankcionisanju privrednog kriminala i zbog toga smo intenzivno komunicirali sa Poreskom upravom Srbije, koja u svojoj organizaciji ima ovaj sektor, ali i sa predstavnicima italijanske Guardia di Finanza. Ali zbog kolizije između zakona koji regulišu unutrašnje poslove, poresku administraciju i krivični postupak, za sada ne postoje normativni preduslovi za rad poreske policije", objasnili iz PU i dodali da su inicirali izmjenu Zakona o poreskoj administraciji.

"Uspostavljanje poreske policije će biti izvršeno nakon obezbjeđivanja zakonskih, organizacionih i logističkih uslova, kojima će se omogućiti samostalno sprovođenje izviđajnih radnji od strane ove organizacione cjeline", navode iz PU.

Kadrovi

Kažu da će, ukoliko se steknu zakonski uslovi, odabrati najstručnije kadrove za otkrivanje i procesuiranje sumnji na postojanje krivičnih djela i omogućiti im dodatne obuke i usavršavanja na međunarodnom nivou.

Tvrde da i u postojećoj organizaciji i kapacitetima doprinose borbi protiv poreskih utaja kroz koordinaciju sa Upravom policije i Tužilaštvom.Izvor: Pobjeda/Bankar