24-07-2019

Započeti radovi na asfaltiranju lokalnih puteva u Lapčićima

Sekretarijat za komunalno stambene poslove i Sekretarijat za investicije su danas započeli pripremne radove za asfaltiranje lokalnih puteva u selu Lapčići.

Započeti radovi na asfaltiranju lokalnih puteva u Lapčićima | Radio Televizija Budva

Sa asfalterskim radovima će se započeti sjutra u prijepodnevnim časovima. Mole se stanovnici Lapčića da sjutra tokom jutarnjih časova uklone svoja motorna vozila sa trase na kojoj se izvode radovi kako bi se radovi izveli nesmetano.