29-10-2019

Da li je WTE bio potrebniji Budvi ili pojednicima? VIDEO

Od samog početka potpisivanja ugovora za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Vještica pa do danas, brojna pitanja se nameću kada je riječ o njegovom funkcionisanju, finansiranju, zaštiti životne sredine i u konačnom da li zadovoljava potrebe grada.

Da li je WTE bio potrebniji Budvi ili pojednicima? VIDEO | Radio Televizija Budva

Opširnije u prilogu Jadranke Nikić i Lidije Bojović: