01-06-2023

Anastasov o aktivnostima “Puževe kućice”: Postignuto mnogo toga na ostvarivanju prava iz socijalne dječije zaštite

Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica” osnovano je u Budvi 2013. godine, a danas okuplja 60 djece i mladih uzrasta do 27 godina. Izvršna direktorica Nataša Anastasov istakla je da je postignuto mnogo toga na ostvarivanju prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, obrazovanja i zdravstvene zaštite.


Printscreen: Youtube/RTV Budva

Udruženje je sprovodilo aktivnosti u cilju osnaživanja porodica kroz razvoj psihološkog savjetovališta i održavanje radionica.

"U proteklom mjesecu realizovali smo projekat "Dodatna stručna podrška za djecu i mlade u smetnjama u razvoju" koji je finansirala Opština Budva. Tim projektom finansirali smo rad naših stručnih saradnica u protekla tri mjeseca. Takođe, završeni su i projekti "Budva za svu djecu" i "Halvik metodologija plivanja za djecu sa smetnjama u razvoju" ", kazala je Anastasov za Polis.

Trenutno je u realizaciji projekat "Jesmo li ravnopravni i jednaki?" čiji je cilj smanjenje diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i promocija i unapređenje jednakosti.

"Ovaj projekat finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Projekat realizujemo u saradnji sa Udruženjem roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Mojkovca i kao aktivnosti održavaju se radionce u našem udruženju i u Mojkovcu. Odziv djece je veoma dobar, a sa njima rade stručne saradnice, defektološkinje, logoped, fizioterapeutkinje... Pokušali smo takođe da pružimo naš servis podrške kroz ove aktivnosti", dodala je ona.

U narednom periodu slijedi pisanje novih projekata za koje imaju mnogo ideja jer, kako ističe Anastasov, imaju i dosta potreba.