29-05-2020

Milašević, Pejović i Mitrović novi odbornici u SO Budva

Na današnjoj sjednici SO Budva potvrđen je izbor novih odbornika lokalnog parlamenta: Predraga Milaševića, sa liste Crnogorske demokratske unije, Gorana Pejovića - SNP-DEMOS i Nataše Mitrović - Demokratski front.Dostavljeni su i izvještaj Opštinske Izborne komisije, kao i uvjerenje o izboru novih odbornika.

Predsjednik SO Budva Krsto Radović podsjetio je da su ostavke na mjesto odbornika podnijeli odbornici: Dragan Ivančević, sa izborne liste Crnogorska demokratska unija - Volimo Budvu, koja je promijenila ime u Crnogorska, zatim Goran Pejović, sa liste Bura budi Budvu SNP - DEMOS i Valentina Tadić, sa liste Demokratski front Budva Mi ili on.

Konstatovano je da se Skupština upoznala sa izvještajem Opštinske izborne komisije i da se potvrđuju mandati novih odbornika Skupštine opštine Budva.

"Shodno članu 30. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine opštine Budva, obavještavam da je odbornik Stevan Džaković napustio Klub odbornika Budva - Sveti Stefan - Petrovac, da je isti rasformniran, kao i da je formniran klub odbornika SNP koji čini Krsto Rađenović, predsjednik kluba i Milo Duletić, zamjenik", kazao je šef lokalnog parlamenta Radović.